Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    Od 27. 1. 2020 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Zúčastnili sa ho príslušníci členských krajín NATO, OS SR a partnerských krajín z Afganistanu, Azerbajdžanu, Českej republiky, Kolumbie, Maďarska, Pakistanu a Slovenskej republiky, ktorí sú predurčení na plnenie úloh v národných a medzinárodných operačných veliteľstvách a štáboch.

    Kurz reflektuje na vojenské požiadavky ohľadom štandardizácie plánovania operácií v rámci NATO a zameriava sa na plánovanie operácií na operačnom stupni a odzrkadľuje proces na vojensko-strategickej úrovni.

    Cieľom krátkodobého kurzu bolo oboznámiť jeho účastníkov s doktrínami a postupmi NATO a pripraviť štábnych dôstojníkov členských a partnerských krajín na proces plánovania operácií NATO. Absolvent kurzu bude schopný pracovať v rámci operačnej plánovacej skupiny na medzinárodnom veliteľstve a spracovávať operačné plány, ktoré zahŕňajú všetky relevantné faktory pre efektívne a úspešné vykonanie spoločných NATO operácií, čím prispeje k uplatneniu procesov plánovania v praxi. Silná medzinárodná účasť pomohla reálnejšie nasimulovať situácie, na ktoré boli účastníci počas kurzu v dvoch učebných skupinách pripravovaní. Prednášky boli vykonané pre obe skupiny súčasne, avšak cvičenia už boli realizované v jednotlivých syndikátoch po skupinách.

    Hlavný lektor pplk. Jozef Kuchta vyslovil veľkú spokojnosť s úrovňou vedomostí absolventov tohto kurzu a ich zapájanie sa a iniciatívu pri vypracovaní požadovaných výstupov.
  
  
  
    text: Ing. Zuzana Brestovská    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64303)