Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 19. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Začal sa v poradí 23. DKAVŠ
 
    Dňa 3. augusta 2020 bol v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) slávnostne otvorený mimoriadny 23. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), ktorý je z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 určený pre zdravotnícky personál.
    Do skráteného DKAVŠ, ktorého cieľom je poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán nastúpilo 15 absolventov civilných vysokých škôl.
    Na príprave budúcich dôstojníkov sa budú podieľať prevažne príslušníci centra vzdelávania a katedier AOS.
    Po 4 týždňoch všeobecnej vojenskej prípravy a po úspešnom splnení všetkých podmienok v súlade s programom kurzu, budú jeho absolventi vymenovaní do prvej dôstojníckej hodnosti.

Text: kpt. Bc. Ing. Marek KONEČNÝ

  
  
    
  
    
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. 9. 2020
   Deň OS SR - Športový deň rektora
 
     21. 9. 2020
   Slávnostné otvorenie
ISOC 23
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. septembra 2020   (295342)