Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 22. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Začal sa 24. základný veliteľsko-štábny kurz
 
    Dňa 23. septembra 2019 nastúpilo do 24. základného veliteľsko-štábneho kurzu organizovaného centrom vzdelávania 32 profesionálnych vojakov.

    Program kurzu je zameraný na výkon manažérskych funkcií, získanie vedomostí potrebných pre výkon veliteľských a štábnych funkcií, bezpečnostné prostredie štátu, charakteristiku a vývoj vojenského umenia, prístupy k vojenským operáciám v súčasnosti a spôsobilosti vlastných ozbrojených síl a na oblasť vojenskej logistiky.

    Pre získanie praktických skúseností a pochopenie úlohy veliteľov, štábov a jednotiek v procese riadenia a vykonávania operácie na taktickej úrovni velenia a riadenia je súčasťou programu kurzu aj účasť na cvičení Slovak Shield 2019.

    Na vzdelávaní dôstojníkov sa bude podieľať vedecko-pedagogický zbor akadémie a odborníci OS SR a MO SR.

    Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci odborné predpoklady na hodnosť major.
  text: mjr. Mgr. Miloslav Mlynár    
foto: -ds-    
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2019   (25911)