Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Sústredený poľný výcvik bol aj duchovný...
 
    Každoročne v mesiaci júl vykonávajú kadeti, vojenskí študenti Akadémie ozbrojených síl (AOS) pod vedením svojich veliteľov sústredený poľný výcvik vo výcvikovom priestore Lešť.

    V zmysle Vojenského programu kadeta sa tu zdokonaľujú v základných bojových zručnostiach, získavajú poznatky s praktickým precvičovaním v činnostiach, ktoré budú ako profesionálni vojaci, budúci dôstojníci potrebovať.

    18 dňový sústredený poľný výcvik, dvadsaťštyri hodín denne, 7 dní v týždni, v akomkoľvek počasí je náročný na telesnú kondíciu a psychiku vojaka. Podporu v zvládaní náročných úloh cvičenia kadetom poskytovali aj vojenskí duchovní. Počas cvičení boli medzi vojakmi, v chvíľach oddychu viedli s nimi rozhovory, po cvičení sa s nimi stretávali pri „biblických zamysleniach“, zamýšľali sa nad činmi a postavami Novej a Starej zmluvy. Počas nedieľ realizovali pre kadetov služby Božie v Pliešovciach a v Dačovom Lome. Okrem toho pripravili pre kadetov aj poznávanie histórie, uskutočnili s nimi turistický výstup na Pustý hrad nad Zvolenom a prezreli si námestie SNP v Banskej Bystrici. Pripomenuli si vojakov, ktorí prišli o život pri výkone služby a vykonali sviečkový pochod od pomníka padlých rumunských vojakov v 2. svet. vojne až na Brožkov prameň (3,5 km od základného tábora).

    Poľný výcvik doplnený o duchovné a kultúrne aktivity, ktoré zabezpečili kpt. Viktor Sabo, dekan EPS a kpt. Tomáš Huďa, dekan Ordinariátu OS SR, viedol vojakov k piete a k poznaniu vojenských tradícií v rámci OS SR.
  
            
  
    text, foto: -vs-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2020   (68482)