Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Majstrovstvá OS SR vo vojensko-praktickom plávaní
 
    V Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sa konal v dňoch 5. - 6. decembra 2019 už 16. ročník Majstrovstiev Ozbrojených síl SR vo vojensko-praktickom plávaní. Organizátorom tohto podujatia je každoročne katedra telesnej výchovy a športu.

    Tohto ročníka sa zúčastnilo 31 pretekárov – profesionálnych vojakov zo 14 útvarov a zariadení OS SR, ktorí súťažili v 6 plaveckých disciplínach, a to: 100 m ABC (v základnom potápačskom vybavení), 100 m v poľnej rovnošate vz.85, 100 m ťahanie bremena, 50 m plávanie s maketou zbrane, plávanie 25 m pod vodou a 200 m branné preteky. Posledná disciplína pozostávala z prekonávania prekážok pod vodou, vyťahovania potopeného predmetu, obliehania okolo štartovných blokov. „V prípade rovnosti bodov v predchádzajúcich disciplínach, o poradí rozhodol výsledok v branných pretekoch“, uviedol hlavný rozhodca súťaže Mgr. Marek Marcinčin, ktorému v hodnotení pretekárov pomáhali telovýchovní náčelníci z útvarov OS SR.

    Štartujúci boli rozdelení do kategórií ženy, muži, pričom ženy súťažili bez rozdielu veku a muži boli zaradení do kategórií do 30 rokov, do 40 rokov (najpočetnejšia kategória) a nad 40 rokov.

    Výsledky:

    Ženy:
        1. miesto: voj. Nikol Zacharová (AOS Liptovský Mikuláš)
        2. miesto: por. Terézia Švajlenová (VP Bratislava)
        3. miesto: voj. Eva Slančíková (AOS Liptovský Mikuláš)

    Muži do 30 rokov:
        1. miesto: slob. Tomáš Puchlý (Hlohovec)
        2. miesto: voj. Oliver Ondrejka (AOS Liptovský Mikuláš)
        3. miesto: voj. Jakub Žlkovan (AOS Liptovský Mikuláš)

    Muži do 40 rokov:
        1. miesto: čat. Marek Sovský (4405 Nitra)
        2. miesto: por. Peter Palaščák (23. mpr Trebišov)
        3. miesto: rtm. Gabriel Ruckschloss (TK Sliač)

    Muži nad 40 rokov:
        1. miesto: mjr. Peter Gerec (AOS Liptovský Mikuláš)
        2. miesto: rtm. Peter Barták (VK Prešov)
        3. miesto: rtm. Ladislav Rák (4405 Nitra)

    Ceny víťazom odovzdal riaditeľ súťaže Mgr. Dušan Litva, PhD., vedúci Katedry telesnej výchovy a športu AOS. Medzi ocenenými stál i čatár Marek Sovský, ktorý sa zúčastnil 16 ročníkov tohto podujatia a 13 krát získal zlato.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2020   (68484)