Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 20. 09. 2019        
 Hlavná stránka

Univerzita tretieho veku na exkurzii v Ústave včelárstva
 
    Absolventi kurzu „Včelie produkty pre výživu, zdravie i krásu“ navštívili dňa 29. apríla 2019 Výskumný ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku. Účastníkov exkurzie srdečne privítala vedúca ústavu pani RNDr. Tatiana Čermáková. Hoci išlo o jej predposledný deň v práci pred odchodom do dôchodku, na študentov univerzity tretieho veku si nielen našla čas, ale venovala sa im s veľkým entuziazmom.

    Účastníci exkurzie si najprv vypočuli odborný výklad s množstvom zaujímavostí, historických faktov a praktických rád. Potom bolo potrebné nasadiť si včelársky klobúk a hor sa priamo do terénu k bzučiacim úľom. Včielky reagovali na vydymovanie a otváranie úľov pomerne pokojne a dokonca bolo možné spozorovať aj včeliu matku. Nasledoval výklad a ukážky prístrojov na stáčanie a plnenie medu do fliaš. A na záver riaditeľ centra vzdelávania osobne poďakoval pani RNDr. Tatiane Čermákovej za skvelú vyučovaciu činnosť a obetavú spoluprácu a poprial všetko najlepšie do ďalšieho života.

    Absolventi hodnotili exkurziu pozitívne, o čom svedčili aj nasledujúce vyjadrenia:
     „Na exkurzii priamo v teréne vo Výskumnom ústave včelárstva v L. Hrádku, kde som sa oboznámila a videla priamo na vlastné oči otvorené úle a množstvo pracujúcich včielok, dokonca aj matku, na to nikdy nezabudnem“.
    „Exkurzia v Ústave včelárstva bola veľmi zaujímavá a poučná a pre tých, ktorí sa venujú včelárstvu poskytla aj veľa praktických rád“.
    „Nápad s exkurziou bol dobrý, bolo celkom zaujímavé vidieť také pracovisko, najväčšie poďakovanie samozrejme patrí pani Čermákovej, všetci študenti určite oceňujú jej hlboké vedomosti a hlavne jej schopnosť pútavým a zaujímavým spôsobom ich priblížiť žiakom“.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: Ing. Gabriela RATKOVSKÁ, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 9. 2019
   Slávnostná imatrikulá-
cia študentov UTV
 
     24. 9. 2019
   Slávnostné otvorenie
kurzov DKAVŠ 21
 
     24. - 27. 9. 2019
   ALL ROUNDER 2019
 
     27. 9. 2019
   Otvorenie AR 2019/2020,
imatrikulácia študentov
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. septembra 2019   (67701)