Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Univerzita tretieho veku na exkurzii v Ústave včelárstva
 
    Absolventi kurzu „Včelie produkty pre výživu, zdravie i krásu“ navštívili dňa 29. apríla 2019 Výskumný ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku. Účastníkov exkurzie srdečne privítala vedúca ústavu pani RNDr. Tatiana Čermáková. Hoci išlo o jej predposledný deň v práci pred odchodom do dôchodku, na študentov univerzity tretieho veku si nielen našla čas, ale venovala sa im s veľkým entuziazmom.

    Účastníci exkurzie si najprv vypočuli odborný výklad s množstvom zaujímavostí, historických faktov a praktických rád. Potom bolo potrebné nasadiť si včelársky klobúk a hor sa priamo do terénu k bzučiacim úľom. Včielky reagovali na vydymovanie a otváranie úľov pomerne pokojne a dokonca bolo možné spozorovať aj včeliu matku. Nasledoval výklad a ukážky prístrojov na stáčanie a plnenie medu do fliaš. A na záver riaditeľ centra vzdelávania osobne poďakoval pani RNDr. Tatiane Čermákovej za skvelú vyučovaciu činnosť a obetavú spoluprácu a poprial všetko najlepšie do ďalšieho života.

    Absolventi hodnotili exkurziu pozitívne, o čom svedčili aj nasledujúce vyjadrenia:
     „Na exkurzii priamo v teréne vo Výskumnom ústave včelárstva v L. Hrádku, kde som sa oboznámila a videla priamo na vlastné oči otvorené úle a množstvo pracujúcich včielok, dokonca aj matku, na to nikdy nezabudnem“.
    „Exkurzia v Ústave včelárstva bola veľmi zaujímavá a poučná a pre tých, ktorí sa venujú včelárstvu poskytla aj veľa praktických rád“.
    „Nápad s exkurziou bol dobrý, bolo celkom zaujímavé vidieť také pracovisko, najväčšie poďakovanie samozrejme patrí pani Čermákovej, všetci študenti určite oceňujú jej hlboké vedomosti a hlavne jej schopnosť pútavým a zaujímavým spôsobom ich priblížiť žiakom“.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: Ing. Gabriela RATKOVSKÁ, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64583)