Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 05. 12. 2019        
 Hlavná stránka


Spojenie teórie s praxou - „krst ohňom“
 
    V dňoch 26. až 28. 3. 2019 vykonali kadeti 3. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, špecializácií G-10, G-20 a G-30 (motorizované, mechanizované, pešie a tankové vojsko, delostrelectvo, ženijná špecializácia a EOD) v rámci predmetu „Taktika delostrelectva“ praktické zamestnanie vo VP VO Lešť, spojené s účasťou na bojových školských streľbách delostrelectva 1. mechanizovanej brigády.

    Lektormi vzdelávacej aktivity boli doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. a mjr. Ing. Miroslav Mušinka. Kadeti, rozdelení do niekoľkých skupín, sa v priebehu trojdňového praktického zamestnania vystriedali na niekoľkých pracoviskách a stanovištiach. Postupne naplňovali základný cieľ praktického zamestnania, ktorý spočíval v upevnení vedomostí a získaní určitých praktických skúseností pri príprave a vedení prieskumu, príprave a vedení paľby delostreleckými jednotkami.

    Vykonaním praktickej ukážky miesta, vybavenia a činnosti skupiny koordinácie palebnej podpory brigády a práporu, získali kadeti bonus, spočívajúci v získaní praktickej skúsenosti z prípravy, riadenia a koordinácie paľby delostrelectva. Vysoko hodnotili možnosť účasti na bojovej ostrej streľbe, pretože získali skúsenosti z práce vo vojenskom tíme. Veľkou ústretovosťou riadiaceho streľby mjr. Ing. Jána Hrica, MA, zástupcu veliteľa rmo Rožňava, ale aj celého kolektívu delostrelcov 1.mb, boli niektorí kadeti v rámci plnenia palebných úloh zaradení do obsluhy mínometu a vystrelili si svoju prvú ranu. Ako budúci dôstojníci si tak prešli „krst ohňom“. Uvedenú aktivitu je možné jednoznačne hodnotiť ako napĺňanie požiadavky spojovania teórie s praxou.
  
  
  
    text: doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.    
foto: Varecha, Mušinka, Paraj    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 12. 2019
   VIANOČNÁ AKADÉMIA 2019
 
     22. 2. 2020
   BÁL AOS
 
     4. 12. 2019
   Stretnutie s Mikulášom
 
 Oznamy
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 05. decembra 2019   (20634)