Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Prezidentka vymenovala rektora Akadémie ozbrojených síl
 
    Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 30. októbra 2019 do funkcie rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. Ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl Slovenskej republiky mu zaželala veľa úspechov v náročnej a zodpovednej práci.

    Podľa prezidentky je dôležité, aby Akadémia ponúkala vzdelanie, ktoré obstojí aj v medzinárodnom porovnaní. Jej zásadnú výnimočnosť vidím v tom, že nielen vzdeláva, ale komplexne pripravuje profesionálnych vojakov, aby pri výkone svojej služby konali zodpovedne, čestne, v duchu a podľa najlepších tradícií vlastenectva. Prezidentka zdôraznila, že absolventi Akadémie skladajú prísahu, že budú brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky, a to aj za cenu nasadenia vlastného života. Každý, kto prijme na seba taký záväzok, a je odhodlaný ho dodržať, si podľa prezidentky zaslúži rešpekt a úctu spoluobčanov.

    „Slovensko nepotrebuje elitárstvo, ktoré je často len prázdnym a falošným predstieraním vlastnej prevahy, ale určite potrebuje elity. Potrebuje ľudí, ktorí konajú podľa étosu svojho povolania. V poslednom čase si viac ako inokedy uvedomujeme, že takých ľudí potrebujeme vo všetkých oblastiach a sférach verejného života - od armády, cez štátnu a verejnú správu, až po políciu, prokuratúru a súdnictvo. Akadémia ozbrojených síl naplní svoje poslanie vtedy, keď sa jej absolventi stanú súčasťou dôstojníckej elity našich ozbrojených síl a budú príkladom aj pre ďalšie profesie verejnej služby.“

    Prezidentka zdôraznila, že absolventi Akadémie skladajú prísahu, že budú brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky, a to aj za cenu nasadenia vlastného života. Každý, kto prijme na seba taký záväzok, a je odhodlaný ho dodržať, si podľa prezidentky zaslúži rešpekt a úctu spoluobčanov.
  
  
  
    zdroj: www.prezident.sk    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2020   (68462)