Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 06. 12. 2019        
 Hlavná stránka


Záverečné oponentské konania projektov a štúdií
 
    Za účasti prorektora pre vedu prof. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. sa v Akadémii ozbrojených síl (AOS) 14. - 15. 5. 2019 uskutočnilo záverečné oponentské konanie projektov výskumu a vývoja na podporu obrany štátu, ktoré boli odborníkmi z AOS riešené v rokoch 2017-2018, na základe uzatvoreného kontraktu AOS so sekciou modernizácie SEMOD MO SR.

    Predmetom 8 vedeckých prác a štúdií realizovateľnosti bolo riešenie úloh zameraných do oblasti využívania vojenských technológií, modernizácie zbraňových systémov, ale aj prípravy a výcviku profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR. Pred 7 člennou oponentskou radou, vedenou Ing. Jánom Rebljanom (SEMOD), ich obhajovali: Ing. Vladimír Andrassy, PhD., prof. Ing. Miroslav Líška, CSc., doc. Ing. Pavel Bučka, PhD., pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD., Mgr. Dušan Litva, PhD., prof. Ing. Peter Droppa, PhD., prof. Ing. Ján Kurty, PhD., a kpt. Ing. Matúš Grega, PhD.

    Tohto oponentského konania sa zúčastnili aj zástupcovia ozbrojených síl, ako budúci užívatelia výstupov projektov, viedol ich plk. Ing. Ferdinand Muríň, náčelník Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, čo podporilo zreteľ užšieho prepojenia projektov s praxou. Prorektor Harakaľ: „Oponentská rada konštatovala, že väčšina projektov a štúdií splnila požiadavky zadané kontraktom a kladne hodnotila ich využiteľnosť pre Ozbrojené sily SR“.

    V závere oponentského konania sa uskutočnilo pracovné stretnutie národného riaditeľa pre výskum plk. Ing. Ľubomíra Mrváňa so zástupcami pracovných panelov STO/NATO. Národný riaditeľ poďakoval aj za prípravu 43. Panel Business Meeting Week v rámci AVT (Applied Vehicle Technology) STO NATO, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. - 24. 5. 2019 v Akadémii ozbrojených síl.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 12. 2019
   VIANOČNÁ AKADÉMIA 2019
 
     22. 2. 2020
   BÁL AOS
 
     4. 12. 2019
   Stretnutie s Mikulášom
 
 Oznamy
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. decembra 2019   (22498)