Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 22. 10. 2019        
 Hlavná stránka
 
Literárna súťaž 2019

Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlasuje 15. ročník literárnej súťaže
pre študentov stredných a vysokých škôl na tému:
„Inšpiratívny generál Štefánik“.

    Súťaže sa môže zúčastniť každý študent / študentka, ktorý napíše ľubovoľnú úvahu, esej, príbeh, báseň v slovenskom jazyku, v rozsahu 400 - 500 slov na uvedenú tému a zašle ju do 3. novembra 2019 na e-mailovú adresu: sutaz@mod.gov.sk vo formáte .doc, .docx alebo .odf (nie .pdf).
    Podmienkou zaradenia práce do hodnotenia je aj zaslanie podpísaného súhlasu so spracovaním osobných údajov elektronickou formou.
    Zaslaním práce účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojho príspevku bez uvedenia osobných údajov na FB profile Ministerstva obrany SR.
 
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. októbra 2019   (25835)