Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Pietna spomienka na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô
 
    Dňa 30. októbra 2019 sa na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši uskutočnila pietna spomienka za vojakov, ktorí hrdinsky zomreli počas oslobodzovania mesta a pri vojenských operáciách v novodobých dejinách. Po liturgii slova a po duchovnom príhovore dekana kpt. Tomáša Huďu boli za zvuku piesne „Blíž k Tebe, Bože môj“ na hrob neznámeho vojaka položené spomienkové vence. Po príhovoroch prorektora Akadémie ozbrojených síl prof. Marcela Harakaľa a primátora mesta Jána Blcháča bola pobožnosť ukončená modlitbou za všetkých zosnulých a záverečným požehnaním.

    Cintorín Háj – Nicovô je pietnym areálom a miestom posledného odpočinku 1368 vojakov – príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš v roku 1945. Súčasťou pietneho areálu je Pomník slovenským novodobým vojnovým veteránom, vybudovaný v roku 2018, pripomínajúci pamiatku profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v zahraničných misiách a operáciách.

Autor: kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa SchP, PhD.
Foto: -hg-
  
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2020   (68500)