Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 04. 07. 2020        
 Hlavná stránka


Oponentské konanie k projektovým úlohám
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnilo v dňoch 13.-14. 11. 2019 oponentské konanie k záverečným a priebežným projektovým úlohám, ktoré jej boli zadané kontraktom MO SR.

    Celkom rieši akadémia 12 vedeckých projektov, z toho dva boli obhajované ako záverečné s ukončením v r.2019, ostatné boli prerokovávané ako priebežne realizované projektové úlohy, s predpokladaným termínom ukončenia v r. 2020. Záverečné a priebežné oponentské konania realizovala 6 členná oponentská rada, ktorej predsedal Ing. Ján Rebljan z MO SR, členom rady za AOS bol prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. Jednotlivé projekty obhajovali ich riešitelia, formou prezentácie vedeckých výsledkov, rozpracovaných čiastkových úloh a argumentačnej diskusie.

    V oponentskom konaní k záverečným projektom boli úspešne obhájené a ukončené projekty „Analýza faktorov ovplyvňujúcich efektivitu výcviku profesionálnych vojakov OS SR v jeho jednotlivých fázach a profesijné využitie vojakov OS SR v bojových a nebojových operáciách“, riešiteľa doc. Ing. Pavla Bučku, CSc. a „Analýza zvýšenia individuálnych bojových schopností vojaka“, riešiteľa doc. Ing. Martina Marka, CSc.

    V oponentskom konaní a prerokovávaní priebežne riešených projektov, odznelo 10 vedeckých úloh, ktorých riešiteľmi sú z katedry strojárstva prof. Ing. Peter Droppa, PhD. ( 2 projekty), Ing. Vladimír Popardovský, PhD. (1 projekt), ďalej po jednom projekte doc. Ing. Ján Ochodnický, Ing. Marián Babjak, PhD. mjr. Ing. Miroslav Matejček, PhD. z katedry elektroniky, Ing. Miloš Očkay, PhD. z katedry informatiky, Ing. Stanislav Morong, PhD., z katedry logistického zabezpečenia, doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. z katedry spoločenských vied a jazykov, a kpt. Ing. Matúš Grega, PhD .zo Simulačného centra AOS.

    Prorektor pre vedu prof. Harakaľ s oponentskou radou v závere prerokoval nové požiadavky GŠ OS SR a MO SR na riešenie vedeckých projektov a štúdií realizovateľnosti na rok 2020.

  
  
  
    Foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. júla 2020   (81002)