Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 03. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Metodika pre telocvikárov z OS SR
 
    Z poverenia Veliteľa Pozemných síl OS SR zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl vo svojich priestoroch v dňoch 13. - 14. 3. 2019 metodické zamestnanie „telocvikárov“ a telovýchovných pracovníkov rezortu obrany.

    Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom odbornú inštruktáž v oblasti športového tréningu, vytvorenia štandardných podmienok telesnej prípravy a rozvoja kondície profesionálnych vojakov, a tak zvýšiť úroveň ich odborných vedomostí a praktických zručností v špeciálnej telesnej príprave profesionálnych vojakov. Program metodiky sa v prvý deň zaoberal teóriou športového tréningu a didaktikou telesnej prípravy, analyzoval komplexný pohybový program (KPP), ďalej riešil otázky rozvoja pohyblivosti a maximálnej sily, silovo - rýchlostných a silovo – vytrvalostných schopností. Ukončený bol vyhodnotením Výcvikového roka (VR) 2018. Druhý metodický deň na katedre telesnej výchovy a športu sa špecializoval na metodiku v oblasti vojensko-praktického lezenia + skokansko - akrobatické cvičenie (SAC), metodiku boja zblízka, zrýchlené presuny, prekážkové dráhy, vojensko - praktické plávanie, letné a zimné prežitie.

    Lektormi tohto zamestnania, ktorého sa zúčastnilo 20 profesionálnych vojakov z útvarov OS SR, boli učitelia katedry npor. Mgr. Roman Markovič, Mgr. Peter Žiška, PhD., Mgr. Marek Marcinčin, Mgr. Martin Rázus, z OS SR hlavný telocvikár pozemných síl kpt. PaedDr. Martin Bieľak.

    Garantom podujatia bol Mgr. Dušan Litva, PhD., vedúci katedry telesnej výchovy a športu, ktorý uviedol: „Vyhodnotenie VR poukázalo na potrebu nastavenia zmien v telovýchovnom procese v oblasti špeciálnej telesnej prípravy profesionálnych vojakov. Telesná príprava, špeciálny výcvik vojakov musí rešpektovať špecifiká druhov vojsk v OS SR, k tomu je nutné nielen budovať a využívať v útvaroch učebno - výcvikové základne, napr. atletické dráhy pre štandardné testovanie profesionálnych vojakov, ihriská, letné posilňovne a prekážkové dráhy, lezecké steny, ale aj zjednotiť výklad s praktickým naplňovaním obsahu telovýchovnej prípravy“.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 03. júla 2020   (77654)