Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. 7. 2020 od 11:00 h

 

Metrológia v rezorte obrany
 
    Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (CV AOS) v spolupráci s Generálnym štábom OS SR (GŠ OS SR) a Centrom metrológie a skúšobníctva (CMaS) organizovalo v dňoch 4. - 6. júna 2019 kurz „Metrológia v rezorte obrany SR“.

    Kurz metrológie bol tento rok realizovaný v Žiline v priestoroch CMaS, kde sa ho zúčastnilo 25 účastníkov, ktorí sú v rezorte obrany poverení výkonom funkcie metrológa. Cieľom kurzu bolo poskytnúť im základné vedomosti v metrologickej legislatíve, orientácii v systéme plánovania, výkonu a kalibrácie meradiel, nechýbala i práca v systéme SAP ako i praktické ukážky v laboratóriu. Záverom kurzu bolo vykonané preskúšanie účastníkov kurzu, ktorého výsledok potvrdil svedomitú prípravu a taktiež pozornosť zúčastnených počas kurzu.

    Garantom kurzu a tiež jeho lektorom bol mjr. Ing. Miroslav Juríček (GŠ OS SR), odbornými prednášateľmi v oblasti metrologickej legislatívy a kontroly meradiel z CMaS boli Ing. Peter Podolák, Ing. Vladimír Kůta , Ing. Alexander Fejfar. Práca v SAP-e bola realizovaná pod odborným vedením kpt. Ing. Jána Dúbravku z Úradu logistického zabezpečenia OS SR.

    „Kurz naplnil stanovený cieľ, ktorým bolo predovšetkým prezentovanie novej legislatívy v oblasti metrológie a to zákona č. 157/2018 o metrológií a novej normy STN EN ISO/IEC 17025/2017. Dôležitou častou bola taktiež prezentácia návrhu novej smernice MiO SR o metrológií v rezorte MO SR“, uviedol mjr. Juríček.

    Za zložku CV AOS sa ukončenia kurzu zúčastnila npor. Ing. Karina Marcinčinová, ktorá v mene riaditeľa CV úspešným absolventom poblahoželala a poďakovala všetkým podieľajúcim sa za ich spoluprácu pri zabezpečení kurzu. Na záver boli úspešným absolventom odovzdané osvedčenia o jeho absolvovaní.
  
  
  
    text, foto: npor. Ing. Karina Marcinčinová    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 08. júla 2020   (5298)