Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 04. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Kurz - Etiketa manažéra veliteľa
 
    Vychádzajúc z myšlienky J. A. Komenského “Chvályhodní sú ľudia, ktorí pri vzdelávaní neľutujú žiaden čas ani námahu“ pripravila Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl (AOS) v spolupráci s Katedrou logistického zabezpečenia AOS krátkodobý odborný kurz s názvom Etiketa manažéra veliteľa. Trval od 11. - 14. 2. 2019 a zúčastnilo sa ho 19 záujemcov z Centra výcviku Lešť.

    Kurz bol vedený odbornými lektormi z AOS a učiteľmi z Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša prakticky a teoreticky. Počas troch dní sa jeho účastníci zoznámili s „Veľkou knihou etikety“ od Ladislava Špačka, s aktuálnymi spoločenskými podujatiami vo svete, v Európe, a to cez interaktívne videá, ktoré zahŕňali otázky spoločenského odievania mužov a žien, správania sa, zoznámili sa s gastronomickými a hotelierskymi službami, s etikou obsluhy a slávnostného stolovania.

    V rámci kurzu navštívili odborné učebne Hotelovej akadémie, kde ich renomovaní majstri oboznámili s najnovšími trendami v oblasti slávnostných tabúľ, zdravého životného štýlu a somelierstva. Garanti kurzu doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. a doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. ocenili aktívnu spoluprácu AOS s Hotelovou akadémiou pri vedení tohto kurzu a uviedli, že samotní účastníci (v spätnej väzbe), označili tému „etiketa manažéra veliteľa“ za prínos v osobnostnom vzdelávaní.
  
  
  
    text, foto: -mp-, -lb-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. júla 2020   (81080)