Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

„Degradácia technických systémov“
 
    18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Degradácia technických systémov“ (DTS) korešpondoval s výberom vedecko-odborných tém aj s počtom sekcií, zostavených v jej predchádzajúcich ročníkoch. Konal sa v Akadémii ozbrojených síl (AOS) v dňoch 24. - 27. 4. 2019. Rozvíjal vedecké poznatky v oblasti degradácie technických systémov, mobilnej techniky, využívania moderných materiálov a technológií.

    Konferenciu tradične organizovali Polytechnika Varšava a TU Lublin (Poľsko), Žilinská univerzita a Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš. Zúčastnilo sa jej do 40 odborníkov z Poľska, Ukrajiny a Slovenska, medzi ktorými nechýbali ani študenti doktorandského štúdia. V odborných sekciách zameraných na Vozidlá, Únavu materiálu, Diagnostiku, Mobilnú forenznú platformu a sekciu posterov odznelo 28 odborných vystúpení a prezentácií. Prof. Ing. Peter Droppa, PhD., vedúci katedry strojárstva uviedol, že AOS sa na konferencii prezentovala veľmi dobre a vedecko-odborné práce jej pedagógov a doktorandov vyvolali pozitívny ohlas prítomných odborníkov.

    Odrazilo sa to aj v úvodnom referáte konferencie, ktorý prezentovali Ing. Eva Popardovská, PhD. a Ing. Miroslava Cúttová, PhD. (obidve z KtS) s názvom: „Závislosť mechanických vlastností krátkovláknových polymérnych kompozitov na dĺžke náhodne orientovaných výstužných vlákien“, tiež v sekcii posterov („In Statu Nascendi“), kde organizátori konštatovali, že hoci bola menej početne zastúpená, o to bola kvalitnejšia. Tu pozornosť pútali najmä postery autorov z AOS, kde Ing. Vladimír Popardovský, PhD. a prof. Ing. Peter Droppa, PhD. riešili vozidlo Škoda SuperB z hľadiska vplyvu vibrácií na vodiča. Npor. Ing. Pavol Lukášik, Ing. Miroslav Marko, PhD. a Ing. Martin Marchevka v posteri riešili „Poruchu turbodúchadla dieselových spaľovacích motorov ako následok degradácie motorového oleja“ a kpt. Ing. Peter Perun a Ing. Vladimír Popardovský, PhD. sa orientovali na „Vplyv veľkosti prachovej náplne na výsledné kmitanie hlavne“.

    Podujatie otvorili prof. Dr. hab. inž. Stanislaw Radkowski z Polytechniky Varšava a prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. prorektor pre vedu AOS, ktorí ocenili permanentnú výmenu poznatkov medzi odborníkmi z obidvoch krajín v oblasti techniky a moderných technológií.

    Pozitívom konferencie DTS je skutočnosť, že najkvalitnejšie príspevky konferencie boli odporučené na publikovanie v časopise „Diagnostika“, ktorý je v databáze SCOPUS.

    Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov.
  
  
  
  text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64057)