Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 22. 10. 2019        
 Hlavná stránka

„Degradácia technických systémov“
 
    18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Degradácia technických systémov“ (DTS) korešpondoval s výberom vedecko-odborných tém aj s počtom sekcií, zostavených v jej predchádzajúcich ročníkoch. Konal sa v Akadémii ozbrojených síl (AOS) v dňoch 24. - 27. 4. 2019. Rozvíjal vedecké poznatky v oblasti degradácie technických systémov, mobilnej techniky, využívania moderných materiálov a technológií.

    Konferenciu tradične organizovali Polytechnika Varšava a TU Lublin (Poľsko), Žilinská univerzita a Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš. Zúčastnilo sa jej do 40 odborníkov z Poľska, Ukrajiny a Slovenska, medzi ktorými nechýbali ani študenti doktorandského štúdia. V odborných sekciách zameraných na Vozidlá, Únavu materiálu, Diagnostiku, Mobilnú forenznú platformu a sekciu posterov odznelo 28 odborných vystúpení a prezentácií. Prof. Ing. Peter Droppa, PhD., vedúci katedry strojárstva uviedol, že AOS sa na konferencii prezentovala veľmi dobre a vedecko-odborné práce jej pedagógov a doktorandov vyvolali pozitívny ohlas prítomných odborníkov.

    Odrazilo sa to aj v úvodnom referáte konferencie, ktorý prezentovali Ing. Eva Popardovská, PhD. a Ing. Miroslava Cúttová, PhD. (obidve z KtS) s názvom: „Závislosť mechanických vlastností krátkovláknových polymérnych kompozitov na dĺžke náhodne orientovaných výstužných vlákien“, tiež v sekcii posterov („In Statu Nascendi“), kde organizátori konštatovali, že hoci bola menej početne zastúpená, o to bola kvalitnejšia. Tu pozornosť pútali najmä postery autorov z AOS, kde Ing. Vladimír Popardovský, PhD. a prof. Ing. Peter Droppa, PhD. riešili vozidlo Škoda SuperB z hľadiska vplyvu vibrácií na vodiča. Npor. Ing. Pavol Lukášik, Ing. Miroslav Marko, PhD. a Ing. Martin Marchevka v posteri riešili „Poruchu turbodúchadla dieselových spaľovacích motorov ako následok degradácie motorového oleja“ a kpt. Ing. Peter Perun a Ing. Vladimír Popardovský, PhD. sa orientovali na „Vplyv veľkosti prachovej náplne na výsledné kmitanie hlavne“.

    Podujatie otvorili prof. Dr. hab. inž. Stanislaw Radkowski z Polytechniky Varšava a prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. prorektor pre vedu AOS, ktorí ocenili permanentnú výmenu poznatkov medzi odborníkmi z obidvoch krajín v oblasti techniky a moderných technológií.

    Pozitívom konferencie DTS je skutočnosť, že najkvalitnejšie príspevky konferencie boli odporučené na publikovanie v časopise „Diagnostika“, ktorý je v databáze SCOPUS.

    Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov.
  
  
  
  text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. októbra 2019   (25833)