Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 05. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Kadeti v Bruseli
 
    V dňoch 21. - 25. januára 2019 sa konal v Kráľovskej vojenskej akadémii v Bruseli (Belgicko) seminár „Senior Cadets´ Seminar on Leadership“. Zúčastnilo sa ho 32 kadetov z 18 krajín. Slovenskú republiku zastupovali kadeti 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – voj. Jakub Nyéki a voj. Lukáš Matušík, ktorí uviedli: „Seminár pozostával z úvodnej časti – 14 disciplín z oblasti športovo-vedomostných hier, ktorá tímy kadetov naštartovala ďalej do prednášok a workshopov“.

    Prednáškové bloky obsiahli témy: Generačný rozdiel medzi dôstojníkmi, Komunikácia (podriadený, nadriadený), Motivácia podriadených (k výkonom) a Sociálne siete (z hľadiska bezpečnosti). V prednáškach vystúpili hlavní velitelia Belgickej armády a jej odborníci v spomenutých problematikách. Skupinové workshopy predstavovali výmenu a zdieľanie názorov kadetov zúčastnených krajín. Voj. Nyéki: „V tejto časti sme mohli porovnať naše názory a poznatky s názormi kadetov ďalších krajín. Konštatovali sme, že v mnohých otázkach sa zhodneme.“

    Na záver zhodnotil voj. Nyéki prínos seminára v tom, že účastníci si rozšírili obzory v oblasti leadershipu a práce s podriadenými.
  
        
    text: -hg-    
foto: -jn-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 05. júla 2020   (84331)