Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 05. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Ukončenie Doplňujúceho pedagogického štúdia 2017-2019
 
    Záverečnými skúškami v dňoch 9. - 11. júla 2019 ukončilo 8 príslušníkov rezortu obrany externé dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktoré garantovala Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl (AOS).

    DPŠ organizovalo Centrum vzdelávania AOS a bolo zamerané na pedagogickú činnosť učiteľa profesijných technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a zameraním na výpočtovú techniku a informatiku.

    Podľa platnej legislatívy preverili záverečné skúšky spôsobilosti absolventov na učiteľské povolanie a ich vedomosti z troch oblastí pedagogickej činnosti - všeobecnej pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov. K uvedeným skúškam patrila aj obhajoba záverečnej práce, ktorá väčšinou implementovala poznatky zo štúdia do priamej pedagogickej činnosti učiteľa na strednej škole v rámci SR.

    „Záujem o túto formu vzdelávania síce v poslednom období poklesol, súvisí to najmä s nedocenením učiteľskej profesie a statusu učiteľa v spoločnosti, no napriek tomu kvalitný učiteľ a lektor sa bez tejto formy vzdelania v budúcnosti určite nezaobíde“, uviedla doc. Petrufová, vedúca garantujúcej katedry a dodala, že práve preto bude DPŠ naďalej poskytovať štúdium pre profesionálnych vojakov i civilných zamestnancov rezortu.

    Vysvedčenie o absolvovaní DPŠ odovzdal adeptom na učiteľské profesie 11. júla 2019 prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD.
  
  
  
Ďalšie foto -ds-:
        Slávnostné ukončenie DPŠ
        Záverečné skúšky DPŠ
doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.    
- garant DPŠ    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 05. júla 2020   (84278)