Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 20. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Záverečné skúšky účastníkov 21. DKAVŠ – VVP
 
    Vedomosti študentov 21. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS v dňoch 4. – 5. 12. 2019.

    Jej predseda mjr. Ing. Dušan Hrnčiar mohol na vyhodnotení dňa 5. 12. 2019 s potešením konštatovať, že 23 profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe a 49 vojakov v prípravnej štátnej službe je pripravených pokračovať v odbornej vojenskej príprave kurzu, ktorá je zameraná na ich predurčenú odbornosť a špecializáciu.

    Všeobecná vojenská príprava DKAVŠ predstavuje samostatný, systematický a účelne organizovaný celok zameraný na získanie základných vedomostí, zručností a vojenských návykov budúcich dôstojníkov, bez rozdielu na odbornosť, potrebných na velenie a riadenie malých taktických jednotiek. Vykonáva sa spoločne počas 11 týždňov.

    Kurz následne pokračuje pre účastníkov na základe ich predurčených vojenských odborností a špecializácií podľa programov odbornej vojenskej prípravy DKAVŠ, v plnení ktorých budú účastníci kurzu od 9. 12. 2019 pokračovať, pričom vychádzajú z požiadaviek GŠ OS SR.

    Po úspešnom ukončení kurzu budú absolventi po splnení podmienok určených zákonom 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, menovaní do poručíckej hodnosti a pripravení na plnenie úloh a na ďalší výcvik v OS SR s cieľom zvládnuť tie najnáročnejšie úlohy vyplývajúce z poslania jednotiek, ku ktorým budú pridelení.
  
  
        Ďalšie fotografie - záverečné skúšky   text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. 9. 2020
   Deň OS SR - Športový deň rektora
 
     21. 9. 2020
   Slávnostné otvorenie
ISOC 23
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. septembra 2020   (439)