Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 28. 05. 2020        
 Hlavná stránka

Obhajoby dizertačných prác


    Dňa 3. 7. 2019 o 13,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, Sieň vedeckej rady uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda:

kpt. Ing. Petra PERUNA
v študijnom odbore 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl,
v študijnom programe Výzbroj a technika ozbrojených síl
na tému
„Interakcia strely s hlavňou v malokalibrových zbraniach“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 290 a uložený v študovni.


    Dňa 10. 7. 2019 sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť,
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu:

Ing. Petra PALKA
o 8,00 h na tému
„Stanovenie možností na obmedzenie zneužívania legislatívnych pravidiel pre držanie a používanie prostriedkov osobnej ochrany občana Európskej únie“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 291 a uložený v študovni.

Ing. Martina MAŠĽANA
o 9,45 h na tému
„Využitie metód analýzy bezpečnostných rizík pri ochrane prepravy osôb a materiálu“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 292 a uložený v študovni.

Ing. Jozefa TURACA
o 11,15 h na tému
„Možnosti využitia občianskych združení pri riešení krízových situácií na území Slovenskej republiky“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 293 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
  

  Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. mája 2020   (32914)