Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 13. 08. 2020        
 Hlavná stránka

Sprostredkovanie knižného daru
 
    Akademická knižnica (AK) Akadémie ozbrojených síl (AOS) sprostredkovala darovanie významnej historickej knižnej série Štátnemu archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisku Liptovský Mikuláš.

    Reprint edície 25 kníh série „Uhorské župy a mestá“ (Magyarország vármegyéiés városai) odovzdal zástupca MZV Maďarska pplk. Csaba Vida, Dr. pridelenec obrany Maďarska, akreditovaný v SR v priestoroch AK dňa 24. 10. 2019 do rúk riaditeľa pracoviska Liptovský Mikuláš PhDr. Petra Vítka, ktorý dar s radosťou privítal a uviedol, že knihy budú v archíve aktívne využívané a sprístupnené nielen študentom AOS ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti.

    Knihy pôvodne vydal editor Samu Borovszky na prelome 19. a 20. stor. a sú dokladom historického rozvoja miest a obcí na území Slovenska (Horného Uhorska) v období pred prvou svetovou vojnou.

    Odovzdávania daru v AK sa zúčastnili aj prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. a vedúca AK Mgr. Mária Mestická.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - 3. ročník - foto, video
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. augusta 2020   (157898)