Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 12. 12. 2019        
 Hlavná stránka


Na fóre Únie vojnových veteránov bol ocenený aj rektor AOS
 
    V aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika sa 2. mája 2019 uskutočnilo 6. fórum Únie vojnových veteránov. Jej členovia pred zasadnutím položili veniec k pomníku na Háji, ktorý je venovaný vojakom padlým v novodobých misiách na podporu mieru. Na svojom rokovaní sa zaoberali otázkami rozvoja tradícií vojnových veteránov, medzinárodnou spoluprácou vojnových veteránov v rámci SPIA (Medzinárodná asociácia príslušníkov mierových síl OSN), prácou s mladými ľuďmi, projektami starostlivosti o vojnových veteránov.

    Podujatia sa zúčastnili členovia organizácií vojnových veteránov z ČR, Poľska a Slovenska. Rokovanie viedol plk. v. v. Ing. Daniel Kostra, prezident Únie vojnových veteránov SR. K hosťom 6. fóra patrili pridelenec obrany RF Oleg Avrinskij, zástupcovia ÚR SZPB, Klubu generálov SR, Klubu výsadkárov SR, MO SR, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, ktorý uviedol, že novodobá história mesta je spojená s vojenskými tradíciami a mesto si ich pripomína rôznymi aktivitami. Rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. predstavil aktivity školy vedúce k výchove mladej generácie v duchu vojenskej histórie a národných tradícií.

    Na tomto fóre odovzdal viceprezident SPIA pre centrálnu Európu plk. Jerzy Banach (Poľsko) rektorovi AOS doc. Ing. Jozefovi Putterovi, CSc. pamätnú medailu. Pamätnú medailu od SPIA si prevzal aj brig. gen. Ján Iľanovský, veterán 2. svet. vojny.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 12. 2019
   VIANOČNÁ AKADÉMIA 2019
 
     22. 2. 2020
   BÁL AOS
 
     4. 12. 2019
   Stretnutie s Mikulášom
 
 Oznamy
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 11. decembra 2019   (38422)