Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Cech delostrelecký prijímal učňov
 
    Na sviatok svätej Barbory, patrónky delostrelcov, sa 4. decembra roku každého v Akadémii ozbrojených síl uskutočnilo pasovanie 7 študentov 3. ročníka a 7 študentov 4. ročníka za delostreleckých učňov. V tento deň bol prečítaný rozkaz najvyššieho hajtmana delostrelectva v regióne Liptova – doc. Ing. Ivana Majchúta, PhD., kde sa nariaďuje, že zvyky majstrov, ktorí toto remeslo ovládajú a s cingošnúrou vedia zaobchádzať, sa zachovávajú tým, že nových učňov do cechu delostreleckého prijímajú a svojmu remeslu ich učia. Noví „delostreleckí učni“ zložili sľub, že budú regule, zvyky a fígle remesla študovať a mravy a tradície cechu dodržovať.

    „Ak tí starší svoj sľub dodržia, budú o rok do cechu delostreleckého prijatí“, uviedol hajtman.

    Súčasťou obradu bolo sprítomnenie histórie delostrelectva – artilérie, od historického počiatku v 14. storočí, cez použitie diel v husitských vojnách, až po ustanovenie hrdého stavu delostrelcov v 15. a 16. stor., po vznik samostatnej kategórie so stálym kádrom profesionálnych vojakov špecializácie G 20.

    Podujatia sa zúčastnili starí cechmajstri prof. Ľubomír Belan, doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., pplk. v.v. Milan Hehejík, mjr. Ing. Miroslav Mušinka a ďalší priatelia delostrelectva z AOS.
  
  
                
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2020   (68456)