Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 22. 09. 2019        
 Hlavná stránka

Stretnutia
 
    V sobotu 7. septembra 2019 sa v aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši stretli jej bývalí študenti, absolventi Vysokej vojenskej technickej školy (VVTŠ - ČSSP), predchodkyne dnešnej AOS, aby si po 40-tich a 30-tich rokoch pripomenuli svoje „študentské časy“. Do auly prišlo 109 dnes už šedivých a dôstojných pánov, boli to otcovia, dedovia, bývalí vojaci z povolania, ktorí prišli nielen z rôznych kútov SR ale aj z ČR, pretože po absolvovaní školy plnili úlohy v zložkách vtedajšej ČSĽA.

    73 z nich absolvovalo v roku 1979 v študijných odboroch: Protivzdušná obrana štátu, Rádiotechnické vojsko a Protivzdušná obrana pozemného vojska. Ďalších 36 prítomných „študentov“ absolvovalo v roku 1989 v odbore Vojenské spojovacie systémy.

    Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. prezentačnou formou oboznámil prítomných absolventov s formovaním školy od jej histórie po súčasnosť, zoznámil ich s poslaním, štruktúrou a úlohami v oblasti vzdelávania, výcviku, zamerania vedy a medzinárodnej spolupráce.

    Bývalí absolventi si následne prezreli Sieň cti a slávy akadémie, prešli sa areálom školy, aby si krátkou exkurziou do minulosti pripomenuli roky svojej odbornej a vojenskej prípravy.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 9. 2019
   Slávnostná imatrikulá-
cia študentov UTV
 
     24. 9. 2019
   Slávnostné otvorenie
kurzov DKAVŠ 21
 
     24. - 27. 9. 2019
   ALL ROUNDER 2019
 
     27. 9. 2019
   Otvorenie AR 2019/2020,
imatrikulácia študentov
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. septembra 2019   (69078)