Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Stretnutia
 
    V sobotu 7. septembra 2019 sa v aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši stretli jej bývalí študenti, absolventi Vysokej vojenskej technickej školy (VVTŠ - ČSSP), predchodkyne dnešnej AOS, aby si po 40-tich a 30-tich rokoch pripomenuli svoje „študentské časy“. Do auly prišlo 109 dnes už šedivých a dôstojných pánov, boli to otcovia, dedovia, bývalí vojaci z povolania, ktorí prišli nielen z rôznych kútov SR ale aj z ČR, pretože po absolvovaní školy plnili úlohy v zložkách vtedajšej ČSĽA.

    73 z nich absolvovalo v roku 1979 v študijných odboroch: Protivzdušná obrana štátu, Rádiotechnické vojsko a Protivzdušná obrana pozemného vojska. Ďalších 36 prítomných „študentov“ absolvovalo v roku 1989 v odbore Vojenské spojovacie systémy.

    Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. prezentačnou formou oboznámil prítomných absolventov s formovaním školy od jej histórie po súčasnosť, zoznámil ich s poslaním, štruktúrou a úlohami v oblasti vzdelávania, výcviku, zamerania vedy a medzinárodnej spolupráce.

    Bývalí absolventi si následne prezreli Sieň cti a slávy akadémie, prešli sa areálom školy, aby si krátkou exkurziou do minulosti pripomenuli roky svojej odbornej a vojenskej prípravy.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2020   (68548)