Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Národná a medzinárodná bezpečnosť
 
    Jubilejný 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019“ organizovala v dňoch 24. - 25. októbra 2019 Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Jáne. Konferencia sa konala pod záštitou ministra obrany SR za účasti štátneho tajomníka MO SR Róberta Ondrejcsáka. Podujatia sa zúčastnilo 101 odborníkov z Česka, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Chorvátska a Slovenska. Zastúpené boli vysoké školy, vedecké a odborné pracoviská, MO SR, MV SR, MZV SR a tiež OS SR. Okrem odborníkov z praxe sa jej rokovania zúčastnili aj študenti externého doktorandského štúdia. Vedecký výbor konferencie tvorilo 45 odborníkov z Poľska, Maďarska, ČR a Slovenska.

    Cieľom konferencie bolo zhodnotiť aktuálny stav vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a nové aspekty jej smerovania. Konala sa v 7 sekciách, zamerané boli na aktuálne otázky vývoja bezpečnostného prostredia, medzinárodnú bezpečnosť (2 sekcie), národnú bezpečnosť (2 sekcie), bezpečnostnú teóriu (2 sekcie). V uvedených sekciách odznelo 34 odborných vystúpení.

    „Konferencia sa koná v čase destabilizovaného bezpečnostného prostredia, čo môžem deklarovať konfliktom na Ukrajine, turecko-sýrskym konfliktom, neutíchajúcimi hybridnými hrozbami. Témy konferencie v tejto súvislosti reagujú na aktuálne trendy vojenských výdavkov vo svete, generujú otázky, týkajúce sa dvoch percent HDP na obranu krajín v rámci NATO, zvyšovania spôsobilostí OS, a to v kontexte prítomnosti vojakov OS v operáciách na podporu mieru a humanitárnych operáciách“, uviedol k programu konferencie okrem iného prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., vedúci Katedry bezpečnosti a obrany AOS.

    Vo vyše troch desiatkach odborných vystúpení, zaoberajúcich sa problematikou bezpečnosti, odzneli prezentačné a diskusné témy z oblasti medzinárodných vzťahov, formovania globálneho bezpečnostného prostredia, národnej bezpečnosti ako objektu výskumu, formovania a realizácie bezpečnostnej politiky štátu, z oblasti súčasnej bezpečnostnej vedy a jej ďalšieho smerovania, z oblasti úloh OS pri predchádzaní a riešení konfliktov.

    Bezpečnosť sa na podujatí analyzovala z viacerých hľadísk, a to kybernetického, jadrového, strategického, geopolitického, ekonomického, energetického, vojenského a spoločensko-politického.

    Z konferencie bude vydaný zborník na CD. Ďalší ročník tejto medzinárodnej konferencie sa bude konať 22. - 23. októbra 2020.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2020   (68542)