Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

KIT 2019
 
    10. medzinárodná vedecká konferencia „Komunikačné a informačné technológie 2019“ (KIT) sa konala v Tatranských Zruboch v dňoch 9. - 11. októbra 2019 za účasti 70 odborníkov z ČR, Poľska, Španielska a Slovenska. Jej organizátorom bola Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS), spoluorganizátormi boli SES (Slovenská elektrotechnická spoločnosť) pobočka Liptovský Mikuláš a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – inštitút, ktorého pravidlá plne rešpektuje.

    Konferencia je platformou na výmenu najnovších poznatkov a skúseností z oblasti KIT, obsahovo sa zameriava na problematiku spracovania signálov v oblasti komunikácie, ďalej na otázky informačných systémov a spracovania informácií, kybernetickej bezpečnosti, vytvárania sietí a ďalšie problémy v odbore komunikačných a informačných technológií, aplikovaných do ozbrojených síl.

    Počas jej rokovania odznelo 27 vedeckých vystúpení a referátov (v počte bolo 13 prác učiteľov, riešiteľov vedeckých projektov a doktorandov z Akadémie ozbrojených síl). Rokovalo sa v sekciách: Technológie a spracovanie informácií, Komunikačné technológie a spracovanie signálov, Komunikačné technológie, Informačné technológie a kybernetická bezpečnosť, Informačné a komunikačné technológie v ozbrojených silách.

    Konferencii predsedal 37 členný vedecký výbor pozostávajúci z odborníkov z 10 krajín Európy a zámoria, ktorý garantoval kvalitu vedeckých prác, optimalizáciu a zavádzanie nových technológií, príspevok prác k rozvoju vedy. Vedecké príspevky z konferencie budú zaradené do medzinárodných databáz IEEE, SCOPUS a Web of Science.

    „Pozitívne hodnotím fakt, že konferencie sa zúčastňujú aj študenti doktorandského štúdia. V tomto ročníku bol prvýkrát odmenený aj najlepší vedecký príspevok v kategórii doktorandských prác“, uviedol garant konferencie prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prorektor pre vedu AOS. Ocenenie získal doktorand Ing. Jozef Kostelanský s prácou „Custom virtual machine implementation and its influence on executable static properties“.

    Na konferencii sa prezentovali firmy Sophist IT, Microsoft, Hewlett Packard, Alliter Technologies a Lynx , ktoré doplnili tematické bloky programu konferencie.

    Keďže išlo o desiatu, jubilejnú konferenciu, SES ocenila „za dlhoročnú spoluprácu“ pracovníkov katedry informatiky: Evu Orieškovú, prof. Ing. Jozefa Štulrajtera, CSc., doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD., Ing. Júliusa Barátha, PhD. a Ing. Jána Očkaya.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2020   (68450)