Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 15. 12. 2019        
 Hlavná stránka


Medzinárodné štábne cvičenie Joint Resolve Exercise 2019
 
    Po prvýkrát bolo v Poľsku organizované medzinárodné štábne cvičenie „Combined Joint Staff Exercise Joint Resolve 2019“ (JR-19) ako bilaterálny projekt dvoch vzdelávacích a výcvikových inštitúcií War Studies University (WSU) and the Baltic Defence College (BALTDEFCOL).

    Cvičenie sa konalo v období od 6. do 25. mája 2019 vo Varšave ako prvé spoločné medzinárodné cvičenie na operačnom stupni velenia, so zámerom finálneho preverenia a otestovania znalostí a schopností študentov štábnych kurzov vyššie uvedených inštitúcií, a to v oblasti plánovania spoločných operácií NATO.

    Na cvičení participovalo 250 účastníkov z 19 krajín NATO a partnerských krajín, vrátane expertov (SME), pozorovateľov a lektorov.

    Cieľom cvičenia bolo okrem iného zvýšiť úroveň vedomostí študentov a ich schopnosť plánovať operáciu a formulovať riešenia operačných problémov so zameraním na kolektívnu obranu v zmysle článku 5 Severoatlantickej zmluvy a vytváranie realizovateľných operačných plánov podľa plánovacích štandardov NATO v rámci medzinárodného štábu. Cieľová skupina študentov aplikovala počas plánovania operácie aliančnú smernicu COPD (the Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive). V plánovacej fáze prijala správnosť riešení, vo vykonávacej fáze boli testované jej veliteľské a riadiace schopnosti a zručnosti, pričom bol využitý počítačový systém JTLS (the Joint Theater Level Simulation), poskytnutý simulačným centrom WSU. Vytvorený scenár cvičenia rozohrával narastajúcu politickú a vojenskú krízu, ktorá prerástla do otvoreného ozbrojeného konfliktu viacerých fiktívných krajín.

    BATDEFCOL a WSU budú organizovať cvičenie Joint Resolve pravidelne ako spoločnú vzdelávaciu aktivitu otvorenú aj medzinárodnej účasti a spolupráci V4 a iných krajín.

    Cvičenia sa zúčastnili nasledujúce krajiny: Kanada, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Gruzínsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Moldava, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Južná Kórea, Švédsko, Ukrajina a USA. Za Slovenskú republiku na cvičení participovali pplk. Jozef Kuchta a maj. René Hečko z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
  
                    
  
  
Video (youtube)   text: pplk. Ing. Jozef Kuchta    
foto: mjr. Ing. René Hečko    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 12. 2019
   VIANOČNÁ AKADÉMIA
 
     18. 12. 2019
   Adventná duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
       BÁL AOS
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. decembra 2019   (53375)