Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 15. 12. 2019        
 Hlavná stránka


Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia
 
    Od 24. 6. 2019 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl 2-týždňový kurz „Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia“. Pre 20 príslušníkov 13. mechanizovaného práporu z Levíc to bola príležitosť oboznámiť sa s postupmi práce štábu a princípmi plánovania operácií na úrovni mechanizovanej práporovej skupiny v súlade s doktrinálnym prostredím NATO. Inštruktori kurzu kládli dôraz na zvládnutie procedúr a odbornú vojenskú terminológiu v anglickom jazyku, čo je kľúčové pri dosiahnutí úspechu a interoperabilitu v medzinárodnom prostredí.

    Počas úvodných dní kurzu boli účastníci na prednáškach oboznámení s doktrinálnym rámcom plánovacieho a rozhodovacieho procesu ako je napríklad použitie mapových symbolov podľa štandardov NATO, ďalej s princípmi vojny a štandardnými funkciami v boji, so systémom velenia a riadenia v operáciách NATO. V ďalšom priebehu kurzu sa počas praktického štábneho nácviku zoznámili s účelom, prvkami a postupnosťami v plánovacom a rozhodovacom procese na taktickej úrovni (založenom na MDMP) a dôkladne si prakticky precvičili postupy práce štábu pri plánovaní boja práporovej skupiny.
  
  
  
    text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 12. 2019
   VIANOČNÁ AKADÉMIA
 
     18. 12. 2019
   Adventná duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
       BÁL AOS
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. decembra 2019   (53670)