Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 13. 08. 2020        
 Hlavná stránka

Deň otvorených dverí
 
    Oddelenie vysokoškolského vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) zorganizovalo 19. novembra 2019 Deň otvorených dverí akadémie. Záujem o podujatie bol veľký, svedčí o tom účasť približne 520 stredoškolákov z celého Slovenska. Organizátori pre nich pripravili informácie o škole, jej poslaní, štruktúre, vzdelávaní a vojenskom programe. Informovali ich o podmienkach prijatia na vysokú školu, ktorá poskytuje štruktúrované 5 ročné denné vysokoškolské štúdium a pripravuje pre potreby Ozbrojených síl SR odborný vojenský personál.

    Stredoškoláci boli v aule akadémie podrobnejšie oboznámení so študijnými programami bakalárskeho štúdia, a to Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Informácie o študijných programoch im prezentovali garanti študijných programov a zástupcovia jednotlivých odborných katedier školy. Predstavu o štúdiu dopĺňali svojimi informáciami jednotlivé katedry vo vestibule auly formou video prezentácií, priamej diskusie, propagačných a informačných materiálov. Prezentácií katedier sa zúčastnili nielen pedagógovia ale aj študenti 3. ročníka, ktorí odpovedali na otázky mladších stredoškolákov.

    Vo vonkajších priestoroch školy boli realizované ukážky z vojenského programu kadetov, stredoškoláci navštívili učebne a laboratóriá katedier elektroniky strojárstva a informatiky, mali možnosť prezrieť si telovýchovný areál, Akademickú knižnicu a Sieň cti a slávy. V prípade, že sa tohoroční maturanti rozhodnú pre štúdium na AOS, musia poslať prihlášku na školu do 29.2.2020.

    „....touto cestou chcem aj v mene svojich dcér vyjadriť veľkú spokojnosť s včerajším DOD, na ktorom sme sa zúčastnili. Naozaj je lepšie prísť sa osobne pozrieť na školu, o ktorú má žiak záujem ako iba rozhodnúť sa podľa počutia. Dozvedeli sme sa ozaj všetky potrebné informácie, ako od pedagógov, tak i od samotných študentov. Aspoň my sme sa stretli s ochotou a dobrým prístupom. Chlapci boli veľmi profesionálne pripravení zodpovedať akékoľvek otázky. Bola som milo prekvapená.“ (poďakovanie zaslané e-mailom)
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - 3. ročník - foto, video
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. augusta 2020   (157848)