Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka

"Operation Smart Guardian II"
 
    Nácvik streľby a riadenia paľby s využitím simulačných technológií (CAX) vykonalo 27 príslušníkov rmo Rožňava, a to v dňoch 11. až 15. marca 2019 v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS). V nácviku rezonovali učebné ciele, ktorých zámerom bolo preveriť prácu delostreleckých odborností pri plnení plánovaných palieb, palieb na vyžiadanie a palieb na pochodové prúdy. K cieľom nácviku sa zaradilo aj zdokonalenie činnosti prieskumných družstiev a spojárov jednotlivých stupňov velenia pri odovzdávaní delostreleckých povelov a tiež zdokonalenie súčinnosti štábu, palebných jednotiek a prieskumu pri vedení palebnej podpory. Zároveň sa preverili aj odborné spôsobilosti vybraných dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odborností a vedenie predpísanej dokumentácie.

    Témou nácviku s názvom „Operation Smart Guardian“, v poradí druhého v AOS, bolo „Vykonanie palebnej podpory mechanizovanej brigády počas vedenia obrannej operácie“. Uvedená téma odrážala fiktívnu situáciu, v ktorej bolo simulované ohrozenie celistvosti hraníc SR, na tento úsek boli nasadené jednotky 2. mbr s cieľom zabezpečiť narušované hranice SR.

    Nácvik sa konal v 3 fázach – prípravné obdobie, plnenie individuálnych palebných úloh a vyhodnotenie. Riadiacim nácviku bol kpt. Ing. Norbert Hutka, ktorý uviedol: „V Simulačnom centre AOS cvičíme pravidelne každý rok, využívame podporu simulačných technológií, pričom precvičujeme jednotlivé veliteľstvá batérií a štábu oddielu pri plnení úloh streľby a riadenia paľby.“
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2020   (3212)