Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

V AOS cvičila prieskumná rota práporu ISTAR
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo v dňoch 24. - 27. 6. 2019 veliteľské cvičenie prieskumnej roty práporu ISTAR Prešov s podporou CAX. Cvičenie sa konalo na RVS (Rekonfigurovateľné virtuálne simulátory). Celkom cvičilo v AOS 34 profesionálnych vojakov, témou cvičenia bolo „Vykonávanie prieskumu čatou“. Uskutočnilo sa v 3 fázach. Prvá fáza „Prieskum zóny“ sa zamerala na infiltráciu, metódy prehľadávania, reakciu na kontakt s hrozbou a vyžiadanie nepriamej palebnej podpory. Druhá fáza „Vykonávanie prieskumu v hĺbke obrany“ cvičila vojakov práporu ISTAR vo vykonávaní prieskumu v hĺbke obrany, udržiavaní kontaktu s postupom ENY, v hlásení výsledkov prieskumu. Tretia fáza „Reorganizácia a konsolidácia“ riešila návrat, exfiltráciu cez vlastné línie.

    „Námet cvičenia vychádzal z operácie Slovenský štít, v ktorom prieskumná rota práporu ISTAR zabezpečuje prieskum pre veliteľa mb počas operácie“, uviedol zástupca riadiaceho cvičenia npor. Ing. Martin Lukáč.

    Cieľom aktivity bolo precvičiť veliteľov vo velení jednotkám v rýchlom rozhodovaní v priebehu boja, vydávaní rozkazov v zložitých situáciách, v podávaní hlásení a vedení pracovnej mapy, pri vedení prieskumu v hĺbke obrany počas obrany mechanizovanej brigády.

    Profesionálni vojaci prieskumnej roty práporu ISTAR uskutočnili v AOS aj nácvik streľby na trenažéri PT 95 MIL, na Virtuálnej strelnici VS STING a na Airsoftovej strelnici cvičili CQB (boj v zastavaných priestoroch), kde si zdokonaľovali taktiku boja.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64335)