Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 22. 10. 2019        
 Hlavná stránka

All Rounder 2019
 
    Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši organizovala v dňoch 24. - 27. 9. 2019 už 13. ročník medzinárodnej športovej súťaže vojenských družstiev „All Rounder 2019“. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev, zastúpené boli Slovensko – Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš, Česká republika (dve družstvá) – Univerzita obrany Brno a Vojenský odbor FTVaŠ Praha, Srbsko – Univerzita obrany Belehrad, Chorvátsko – Chorvátska akadémia obrany Fraňa Tudjmana, Nemecko – Univerzita Helmuta Schmidta Hamburg. Šesťčlenné družstvá súťažili v disciplínach: prekážková dráha, hod granátom 30 m na cieľ (6x3 m), plávanie vo vojenskej ústroji – štafeta 6x50 m, streľba zo softovej pušky M4, cezpoľný beh v Iľanove - 6 km a rafting na vodnom kanáli Ondreja Cibáka. O výsledkoch v jednotlivých disciplínach rozhodoval čas a kvalitné prevedenie. O poradí rozhodlo skóre najlepších a poradie členov družstiev v každej disciplíne a sčítanie umiestnení.

     Celkové poradie:
      1. miesto: Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš (17 b)
      2. miesto: Univerzita obrany Brno (18 b)
      3. miesto: Univerzita obrany Belehrad (19 b)
      4. miesto: VO FTVŠ Praha (19 b) rozhodol výsledok v prekážkovej dráhe
      5. miesto: Akadémia obrany Záhreb (25 b)
      6. miesto: Univerzita Helmuta Schmidta Hamburg (28 b)

    Kadeti Akadémie ozbrojených síl (AOS) húževnato bojovali za pódiové umiestnenia v každej disciplíne a dosahovali dobré a výborné výsledky. Najlepšie si počínali na prekážkovej dráhe, v cezpoľnom behu a v streľbe. Rozhodujúci krok k víťazstvu urobili kadeti AOS v cezpoľnom behu, kde v prvej sedmičke dobehli štyria, zvíťazil kadet Mário Košút, Jakub Nyéki bol druhý. Najlepším na prekážkovej dráhe bol kadet AOS Samuel Legerský s časom 1:02,0 a družstvo úspešne bojovalo aj v ďalších disciplínach, ktoré síce nevyhralo, ale časy a umiestnenia jednotlivcov boli veľmi dobré. V boji o zlatý pohár súťaže rozhodoval rafting. „O našom prvenstve rozhodol výsledok VO FTVaŠ v rafte, ktorá pridala bod UO Brno,“ uviedol Mgr. Dušan Litva, PhD. vedúci Katedry TVaŠ AOS a dodal, že výkony súťažiacich družstiev sa z roka na rok zlepšujú, čo je výsledkom zodpovednej prípravy na súťaž.

    Ceny víťazom odovzdal riaditeľ pretekov plk. Ing, Ľubomír Matta, prorektor pre vojenské veci AOS, Mgr. Dušan Litva, PhD. a vedúci Centra športu a TV UO Brno plk. Peter Hanák.

    Víťazné družstvo AOS tvorili kaderi: Jakub Nyeki 4. roč., Juraj Komorník 2. roč., Mário Košút 2. roč.,Patrik Kovalčík 3. roč., Matúš Bartalský 4. roč. a Samuel Legerský 3. roč.
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2019   (25882)