Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 24. 04. 2018        
 Hlavná stránka


Vojenský program v 1. ročníku
 
    V rámci vojenského programu, ktorý sa realizuje v Akadémii ozbrojených síl súbežne s vysokoškolským štúdiom, sa uskutočnil v dňoch 3. - 4. apríla vojenský výcvik kadetov 1. ročníka. Zameraný bol na princípy a základné zásady maskovania, orientáciu a pochod v teréne a nácvik hádzania ručných granátov z miesta. Kadeti boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorilo 29 kadetov (študijný program Bezpečnosť a obrana štátu), druhú skupinu 25 kadetov (študijné programy Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti). Kadeti počas vojenského programu prešli viacerými pracoviskami.

    Na začiatku výcviku sa zaoberali princípmi a zásadami maskovania jednotlivca (tvorili dvojice, s úlohou - jeden zaisťuje a druhý sa maskuje a zakrýva demaskujúce príznaky). V druhej časti výcviku „orientácia a pochod v teréne“ sa kadeti učili manipulovať s buzolou a vykonávali pochod podľa azimutu. V streleckej príprave kadeti cvičili hádzanie ručného granátu na terčový manéver. Najlepšie výsledky v prvej skupine dosiahli voj. 1. st. Šimon Matisovský a voj. 1. st. Bibiána Pavelková, v druhej skupine voj. 1. st. Kristián Štímel a voj. 1. st. Stanislav Bocko.

    Vojenský program po obidva dni viedli nrtm. Bc. Radoslav Michalský a nrtm. Petr Bezouška, starší inštruktori Školských jednotiek AOS.
  
  
    text, foto: -hg-, -rm-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 27. 4. 2018
   Výchova a vzdelávanie   OSE (ŠPE - 3. roč. ES)
 
    23. 4. - 27. 4. 2018
    V Simulačnom centre:
   Súťaž "O najlepšieho delostrelca" - rmo Rožňava
 
 Konferencie
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Blokový výcvik kadetov AOS vo VVP Kamenici nad Cirochou
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. apríla 2018   (45855)