Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 27. 05. 2019        
 Hlavná stránka

AOS sa prezentuje na stredných školách
 
    Na požiadanie Obchodnej akadémie (OA) z Trnavy sa 12 kadetov 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl zúčastnilo branno-športového podujatia, ktoré organizovalo vedenie trnavskej školy pre svojich cca 50 študentov dňa 18. 9. 2018 v Tatranskej Lomnici.

    Kadeti AOS metodicky a prakticky pod vedením veliteľov mjr. Ing. Kristiana Szuperáka a nrtm. Pavla Sekana koordinovali a viedli činnosť študentov na 5 vytvorených pracoviskách, a to: hod granátom na terče, topografická orientácia na mapách, rchbo (so zameraním na prostriedky individuálnej ochrany), ukážky zbraní a ich popis, život v poli (stavba prístreškov, zakladanie ohňa).

    Keďže branná výchova nie je zakotvená do vzdelávacích osnov stredných škôl, vedenie Obchodnej akadémie vyjadrilo prianie, aby sa v rámci „kurzu ochrany života a zdravia“ zintenzívnila spolupráca ich strednej školy s OS SR. V ďakovnom liste z 24. 9. 2018 ocenili pedagógovia i študenti OA Trnava vysoko profesionálny prístup vojakov z AOS pri športovo-brannom dni a požiadali AOS o opakovanie akcie v budúcom školskom roku.

    Mjr. Ing. Kristian Szuperák a 3 kadeti AOS sa následne 19. 9. 2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove a to za účelom prezentácie Akadémie ozbrojených síl. Uvedená Spojená škola plánuje v roku 2019/2020 otvoriť pre absolventov ZŠ nový študijný odbor „Ochrana osôb a majetku“, v rámci čoho plánuje perspektívne pripravovať personál aj pre silové rezorty.
  
  
  
 >   text: -hg-    
foto: mjr. Ing. Kristián Szuperák    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
     31. 5. 2019
     MDD v AOS
 
     30. 4. - 30. 5. 2019 
   Výstava a kvíz v AK: "100. výročie úmrtia
gen. M. R. Štefánika"
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Verejný odpočet
za rok 2018
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. mája 2019   (10202)