Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 24. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Nástup do prvého ročníka
 
    Akadémia ozbrojených síl (AOS) otvára svoje brány študentom prvého ročníka skôr ako iné vysoké školy, a to už v auguste. Je to preto, že študenti tejto vysokej vojenskej školy musia najprv absolvovať 7 týždenný základný vojenský výcvik. Po jeho ukončení sa v septembri imatrikuláciou stávajú študentmi denného bakalárskeho štúdia, popri ktorom budú vykonávať aj vojenský program kadeta.

    2. augusta 2018 nastúpilo do AOS 118 prvákov, čaká ich skúška osobnej vytrvalosti, preverenie si telesných a psychických schopností, sebadisciplíny pri výkone základného vojenského výcviku v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, kde budú vybavení potrebnými vedomosťami a základnými vojenskými zručnosťami.

    Ako vysokoškolskí študenti a vojaci 1. stupňa, budú študovať v nasledovných študijných programoch: Bezpečnosť a obrana štátu (49 študentov), Elektronické zbraňové systémy (11), Vojenské spojovacie a informačné systémy (38), Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (20). Zároveň na AOS nastúpilo 7 študentov, ktorí budú vyslaní na vysokoškolské štúdium na Lekársku fakultu Univerzity Karlovej (ČR) v študijnom programe Vojenské všeobecné lekárstvo s výkonom štátnej služby Hradec Králové - Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno, 6 študentov je vyslaných na vysokoškolské štúdium prvého stupňa na Leteckej fakulte TU Košice, kde ako vojaci 1. stupňa budú študovať v študijnom programe Profesionálny pilot a ďalších 6 študentov bude študovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Riadenie leteckej dopravy a Senzorika a avionické systémy.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     31. 10. 2018
   Pamiatka zosnulých
 
     5. - 8. 11. 2018
   Týždeň vedy v AOS
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. októbra 2018   (88220)