Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 24. 10. 2018        
 Hlavná stránkaSpoločné cvičenie zamerané na horolezectvo
 
    Vo Vysokých Tatrách sa v dňoch 6. - 10. 8. 2018 uskutočnilo spoločné cvičenie Vzdušných síl Armády Českej republiky a Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl zamerané na horolezectvo.

    Výcvik zahrnul zdokonaľovanie horolezeckých a záchranárskych techník, výmenu skúseností a metodických postupov. Cvičenia sa zúčastnilo celkom 7 frekventatov úrovne RCI (Rock Climbing Instructor) z Akadémie ozbrojených síl, vojenských útvarov zo Starej Boleslavy, Strakoníc a leteckých základní Praha - Kbely a Sedlec - Vícenice. Metodicky na cvičenie dohliadal horský vodca z Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky.

    V úvode cvičenia boli pod vedením vedúceho podujatia čat. Jirka Šťastného zopakované postupy samozáchrany lanového družstva zo steny, vybudovania bezpečných stanovíšť, správneho osádzania istiacich bodov a zhotovovania improvizovaných transportných prostriedkov. V nasledujúcich dňoch sa frekventanti rozdelili do 4 lanových družstiev a venovali sa zdolávaniu stien v horolezeckej obtiažnosti III až VI stupnice UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme), pričom sa zamerali na správne plánovanie túry, na rozhodovanie a čítanie schém, vedenie a orientáciu v teréne, vedenie horolezeckej túry na lane, umiestňovanie istiacich bodov, orientáciu v stene a bezpečné zlaňovanie. Absolvovali nasledovné túry: Volia veža 2355 m n.m. (J rebro, III UIAA, 400 m, Štaflovka, V UIAA, 200 m, Stanislawského cesta, V UIAA, 250 m), Žabí kôň, 2300 m n.m. (V rebro, III UIAA, 250 m), Malý Ošarpanec 2327 m n.m. (Komín Komarnických III UIAA s pokračovaním hrebeňa Ošarpancov 400 m, Plškova cesta VI - UIAA 200 m).

    Vo večerných hodinách nasledovali prednášky a opakovanie metodiky. Vedúci cvičenia kladne hodnotil kondíciu, angažovanosť a výborné horolezecké zručnosti zúčastnených, ktorí tým obhájili a potvrdili úroveň RCI.
  
  
  
    text, foto: Mgr. Ján Pápay, PhD.     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     31. 10. 2018
   Pamiatka zosnulých
 
     5. - 8. 11. 2018
   Týždeň vedy v AOS
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. októbra 2018   (88292)