Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 17. 02. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   Spoločné cvičenie zamerané na horolezectvo
 
    Vo Vysokých Tatrách sa v dňoch 6. - 10. 8. 2018 uskutočnilo spoločné cvičenie Vzdušných síl Armády Českej republiky a Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl zamerané na horolezectvo.

    Výcvik zahrnul zdokonaľovanie horolezeckých a záchranárskych techník, výmenu skúseností a metodických postupov. Cvičenia sa zúčastnilo celkom 7 frekventatov úrovne RCI (Rock Climbing Instructor) z Akadémie ozbrojených síl, vojenských útvarov zo Starej Boleslavy, Strakoníc a leteckých základní Praha - Kbely a Sedlec - Vícenice. Metodicky na cvičenie dohliadal horský vodca z Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky.

    V úvode cvičenia boli pod vedením vedúceho podujatia čat. Jirka Šťastného zopakované postupy samozáchrany lanového družstva zo steny, vybudovania bezpečných stanovíšť, správneho osádzania istiacich bodov a zhotovovania improvizovaných transportných prostriedkov. V nasledujúcich dňoch sa frekventanti rozdelili do 4 lanových družstiev a venovali sa zdolávaniu stien v horolezeckej obtiažnosti III až VI stupnice UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme), pričom sa zamerali na správne plánovanie túry, na rozhodovanie a čítanie schém, vedenie a orientáciu v teréne, vedenie horolezeckej túry na lane, umiestňovanie istiacich bodov, orientáciu v stene a bezpečné zlaňovanie. Absolvovali nasledovné túry: Volia veža 2355 m n.m. (J rebro, III UIAA, 400 m, Štaflovka, V UIAA, 200 m, Stanislawského cesta, V UIAA, 250 m), Žabí kôň, 2300 m n.m. (V rebro, III UIAA, 250 m), Malý Ošarpanec 2327 m n.m. (Komín Komarnických III UIAA s pokračovaním hrebeňa Ošarpancov 400 m, Plškova cesta VI - UIAA 200 m).

    Vo večerných hodinách nasledovali prednášky a opakovanie metodiky. Vedúci cvičenia kladne hodnotil kondíciu, angažovanosť a výborné horolezecké zručnosti zúčastnených, ktorí tým obhájili a potvrdili úroveň RCI.
  
  
  
    text, foto: Mgr. Ján Pápay, PhD.     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     4. - 15. 2. 2019
    Zimné telovýchovné  sústredenie kadetov  1. ročníka
 
     19. 2. 2019
    Deň otvorených dverí
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 16. februára 2019   (17197)