Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránkaKatedra strojárstva predstavila nové laboratórium tribodiagnostiky
 
    Novembrový “Týždeň vedy a techniky 2018“ bol na Katedre strojárstva Akadémie ozbrojených síl (AOS) programovo bohatý. Tradične sa niesol v znamení už 24. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ARMAMENT AND TECHNICS OF LAND FORCES 2018. Do programu konferencie bolo zahrnuté aj oficiálne otvorenie laboratória tribodiagnostiky. Pozvaní hostia, vedecká komunita a študenti mali možnosť pri oficiálnom akte otvorenia nového laboratória zoznámiť sa s jeho zmodernizovanými priestormi a technickým vybavením ako aj s možnosťami jeho využitia.

    Laboratórium začala katedra strojárstva budovať vlastnými silami a prostriedkami s podporou AOS a dobudovala ho s prostriedkami z projektu vedy a výskumu. „Začiatky boli veľmi ťažké...“ uviedol vedúci katedry prof. Ing. Peter Droppa, PhD.

    Katedre strojárstva bolo na základe dlhoročnej pôsobnosti v oblasti tribodiagnostiky a spolupráce s rezortom MO SR vďaka vedecko-výskumným projektom umožnené zakúpenie najmodernejších tribodiagnostických prístrojov do tohto laboratória. Išlo o prenosné optoelektronické prístroje typu SpectroVisc Q-3050 a FluidScan Q-1000, ktoré dokážu pokryť merania širokého spektra vlastností technických olejov, ako aj ostatných prevádzkových kvapalín. „Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti vďaka aktivite a dôveryhodnosti katedry bude pracovisko postupne doplnené aj ďalším špičkovým vybavením“, dodal prof. Droppa a pokračoval: „Zriadením laboratória tribodiagnostiky sa Katedre strojárstva AOS otvorili nové možnosti v oblasti vedy, výskumu a edukačného programu pre študentov. Potenciál pracoviska vytvára vhodné podmienky aj pre aktuálnu spoluprácu s mnohými zložkami rezortu OS SR v problematike tribológie a monitoringu technického stavu, prevádzky a údržby mobilných vojenských systémov a techniky pozemného vojska.“
  
                
  
  
    text, foto: -pd-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47598)