Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 24. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Degradácia technických systémov
 
    17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Degradácia technických systémov sa konal v Akadémii ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši v dňoch 4. - 7. apríla 2018. K jej organizátorom tradične patrili Katedra strojárstva AOS, Polytechnika Varšava, TU Lublin a Žilinská univerzita. Konferencie sa zúčastnilo 85 odborníkov z Poľska, Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny, zastúpené boli vysoké školy, univerzity technického zamerania, výskumné inštitúcie, firmy a MO SR. Jedným z garantov konferencie bol prof. Ing. Peter Droppa, PhD., vedúci Katedry strojárstva AOS, ktorý uviedol, že podujatie sa v AOS koná už jubilejný desiatykrát, čo predstavuje výzvu pre nasledujúce obdobie.

    Konferenciu otvoril prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., ktorý okrem iného zdôraznil, že podujatie vytvára priestor pre vzdelávanie a prenos vedeckých a technických poznatkov z oblasti technických systémov a zvyšuje pripravenosť účastníkov na vnímanie nových metód výskumu v priemysle, poľnohospodárstve ako aj v oblasti obrany.

    Konferencia sa tradične zameriava na degradáciu technických systémov a mobilnej techniky, na údržbu, diagnostiku, prevádzkovanie a modernizáciu, čomu zodpovedala aj tematika jej 6 sekcií s názvami - Vozidlá, Diagnostika, Údržba, ďalej to boli Posterová sekcia, sekcia First Step - To a sekcia študentských doktorských vedeckých prác. Najpočetnejšia bola sekcia posterová, v ktorej bolo prezentovaných 34 publikácií. So svojimi odbornými prácami sa do programu konferencie výrazne zapojili aj učitelia Katedry strojárstva AOS - Ing. Miroslava Cúttová, PhD., Ing. Vladimír Popardovský, PhD., kpt. Ing. Peter Perun, Ing. Lukáš Bridik, PhD. a študenti AOS študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, Samuel Gavora, Dominik Garaj, Bronislava Marcinová a doktorand npor. Martin Hanulík.

    „17. ročník „Degradácie technických systémov“ potvrdil, že toto vedecké fórum ponúka priestor na prezentáciu, porovnanie a konfrontáciu výsledkov v oblasti techniky a moderných technológií a podporuje vedecký rast mladých potenciálnych vedeckých kapacít (študentov a doktorandov)“, povedal prof. Droppa, garant podujatia.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     31. 10. 2018
   Pamiatka zosnulých
 
     5. - 8. 11. 2018
   Týždeň vedy v AOS
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. októbra 2018   (88254)