Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 17. 02. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   


Degradácia technických systémov
 
    17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Degradácia technických systémov sa konal v Akadémii ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši v dňoch 4. - 7. apríla 2018. K jej organizátorom tradične patrili Katedra strojárstva AOS, Polytechnika Varšava, TU Lublin a Žilinská univerzita. Konferencie sa zúčastnilo 85 odborníkov z Poľska, Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny, zastúpené boli vysoké školy, univerzity technického zamerania, výskumné inštitúcie, firmy a MO SR. Jedným z garantov konferencie bol prof. Ing. Peter Droppa, PhD., vedúci Katedry strojárstva AOS, ktorý uviedol, že podujatie sa v AOS koná už jubilejný desiatykrát, čo predstavuje výzvu pre nasledujúce obdobie.

    Konferenciu otvoril prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., ktorý okrem iného zdôraznil, že podujatie vytvára priestor pre vzdelávanie a prenos vedeckých a technických poznatkov z oblasti technických systémov a zvyšuje pripravenosť účastníkov na vnímanie nových metód výskumu v priemysle, poľnohospodárstve ako aj v oblasti obrany.

    Konferencia sa tradične zameriava na degradáciu technických systémov a mobilnej techniky, na údržbu, diagnostiku, prevádzkovanie a modernizáciu, čomu zodpovedala aj tematika jej 6 sekcií s názvami - Vozidlá, Diagnostika, Údržba, ďalej to boli Posterová sekcia, sekcia First Step - To a sekcia študentských doktorských vedeckých prác. Najpočetnejšia bola sekcia posterová, v ktorej bolo prezentovaných 34 publikácií. So svojimi odbornými prácami sa do programu konferencie výrazne zapojili aj učitelia Katedry strojárstva AOS - Ing. Miroslava Cúttová, PhD., Ing. Vladimír Popardovský, PhD., kpt. Ing. Peter Perun, Ing. Lukáš Bridik, PhD. a študenti AOS študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, Samuel Gavora, Dominik Garaj, Bronislava Marcinová a doktorand npor. Martin Hanulík.

    „17. ročník „Degradácie technických systémov“ potvrdil, že toto vedecké fórum ponúka priestor na prezentáciu, porovnanie a konfrontáciu výsledkov v oblasti techniky a moderných technológií a podporuje vedecký rast mladých potenciálnych vedeckých kapacít (študentov a doktorandov)“, povedal prof. Droppa, garant podujatia.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     4. - 15. 2. 2019
    Zimné telovýchovné  sústredenie kadetov  1. ročníka
 
     19. 2. 2019
    Deň otvorených dverí
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 16. februára 2019   (17187)