Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 16. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
 
    V dňoch 20. až 22. júna 2018 sa uskutočnil na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši kurz „Palebná podpora“ za účasti príslušníkov GŠ OS SR, 1. mb, 2. mb a 5. pŠU.

    Garantmi kurzu boli doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., z Katedry manažmentu AOS a plk. Ing. Pavol Barančík – KPP - náčelník delostrelectva GŠ OS SR. Lektormi tejto vzdelávacej aktivity boli doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., pplk. Ing. Martin Ratkovský, PhD., pplk. Ing. Roman Bobaľ, mjr. Ing. Ján Hric, mjr. Ing. Marek Uchaľ a kpt. Ing. Milan Turaj.

    Kurz bol tematicky rozčlenený do 3 dní a jeho účastníci sa zoznámili s problematikou palebnej podpory, metodológiou plánovania palieb a účinkov, koordináciou a synchronizáciou palieb a účinkov v rámci spoločnej palebnej podpory, s problematikou činnosti predsunutého pozorovateľa (FO – Forward Observer, FAC), s problematikou Targetingu, tiež s procesmi vykonávania palebnej podpory v pozemných operáciách, čím kurz poukázal na nezastupiteľné miesto palebnej podpory pri vedení celého spektra operácií.

    Z diskusie vyplynulo viacero poznatkov a to, že je potrebné naďalej venovať pozornosť problematike spoločnej palebnej podpory v podmienkach OS SR, tiež venovať sa riešeniu problematiky Targetingu a jeho následnej implementácii v plánovaní jednotlivých operácií a vytvoriť poznatkovú databázu, ktorá by umožňovala aktérom zdieľať informácie, údaje z tejto problematiky.

    Účastníci kurzu vysoko hodnotili organizáciu a tematické zameranie tejto aktivity, v ktorej mali možnosť získať veľké množstvo nových inovovaných informácií. Kurz ukončili náčelník delostrelectva plk. Ing. Pavol Barančík a poverená vedúca katedry manažmentu doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorí odovzdali jeho účastníkom osvedčenia o absolvovanom vzdelávaní a množstvo študijných materiálov.
  
  
    doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., Katedra manažmentu AOS    
foto: Ing. Danuša Spilá    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
     20. - 21. 11. 2018
   Odborný seminár: "Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania prísl. voj. riadenia LP..." (Výcviková org. pre RLP SC AOS)
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. novembra 2018   (125337)