Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránka


Ukončenie kurzu ISOC 19
 
    V poradí 19. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý sa konal v Akadémii ozbrojených síl (AOS) od 17. septembra 2018, bol 16. novembra 2018 ukončený slávnostnou ceremóniou.

    Kurzu sa zúčastnilo 18 dôstojníkov v hodnostiach poručík až kapitán z Českej republiky, Gruzínska, Ukrajiny, Kataru a Slovenskej republiky. V AOS sa pripravovali celkom 9 týždňov, počas ktorých absolvovali problematiku plánovania a vedenia vojenských operácií na taktickom stupni velenia v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Najlepším študentom ISOC 19 sa stal nadporučík Michal Kopuletý z Českej republiky.

    Na slávnostnej záverečnej ceremónii boli študentom odovzdané certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu. Zároveň si prítomní hostia zo Slovenska a zahraničia pripomenuli 15. výročie organizovania tohto medzinárodného kurzu na pôde AOS.

    Pri tejto príležitosti rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. spolu s veliteľom ISOC pplk. Ing. Jozefom Wesselényim Ph.D. udelili pamätnú plaketu náčelníkovi štábu strategického plánovania GŠ OS SR plk. Ing. Petrovi Babiarovi, predstaviteľovi Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky mjr. Ing. Marošovi Gonosovi, bývalému riaditeľovi Centra vzdelávania AOS - plk. Ing. Tomášovi Novotnému, prorektorovi pre vzdelávanie AOS - doc. Ing. Petrovi Spilému PhD., prorektorovi pre vedu prof. Ing. Marcelovi Harakaľovi PhD., pridelencom obrany v SR z Nemecka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a USA, ISOC poradcom z National Guard Indiana (USA), ako aj bývalým príslušníkom štábu tohto medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov.

    Štábny nadrotmajster Miroslav Dulaj z NATO školy v Oberammergau v Nemecku odovzdal veliteľovi ISOC pamätnú plaketu za vynikajúcu spoluprácu medzi oboma školami.
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: Ing. Zuzana Brestovská    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47601)