Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 27. 05. 2019        
 Hlavná stránka

Začal ISOC 19
 
    19. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol otvorený v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši dňa 17. septembra 2018 úvodným príhovorom prorektora pre vzdelávanie AOS - doc. Ing. Petra Spilého, PhD. Program pokračoval prezentáciou, v ktorej veliteľ medzinárodného kurzu pplk. Ing. Jozef Wesselényi, Ph.D. predstavil jeho účastníkom poslanie, štruktúru a úlohy akadémie.

    ISOC 19 sa zúčastňuje 18 dôstojníkov v hodnostiach poručík, nadporučík a kapitán z Českej republiky, Gruzínska, Katarského štátu, Slovenska a Ukrajiny.

    Cieľom kurzu je zvládnuť plánovanie a vedenie vojenských operácií v angličtine v súlade so štandardmi NATO v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí, čo vyplýva z vojenskej požiadavky NATO na štandardizovanie plánovacieho procesu na taktickej úrovni.

    V prvých 3 týždňoch si študenti osvoja vedomosti so zameraním na vojenskú angličtinu, spôsobilosti pozemných síl, vojenskú symboliku a vojenskú doktrínu. Tieto vedomosti sú nutným predpokladom na úspešné ukončenie kurzu, ale sú aj základom pre interoperabilitu počas pôsobenia v medzinárodnom prostredí.

    ISOC 19 bude ukončený 16. novembra 2018.
  
  
  
    text: nrtm. Mgr. Rastislav Heldák    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
     31. 5. 2019
     MDD v AOS
 
     30. 4. - 30. 5. 2019 
   Výstava a kvíz v AK: "100. výročie úmrtia
gen. M. R. Štefánika"
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Verejný odpočet
za rok 2018
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. mája 2019   (10211)