Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 20. 06. 2018        
 Hlavná stránkaInauguračná prednáška
 

V zmysle § 4, ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov sa
 
dňa 29. marca o 10.00 h
 
v sieni vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
uskutoční verejná inauguračná prednáška
 
doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
na tému
„Kybernetická bezpečnosť vo vzťahu k NNEC“

gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
     2. - 10. 7. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. júna 2018   (117254)