Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 11. 12. 2018        
 Hlavná stránkaInauguračná prednáška
 

V zmysle § 4, ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov sa
 
dňa 29. marca o 10.00 h
 
v sieni vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
uskutoční verejná inauguračná prednáška
 
doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
na tému
„Kybernetická bezpečnosť vo vzťahu k NNEC“

gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
     12. 12. 2018
      VIANOČNÁ AKADÉMIA
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 10. decembra 2018   (9742)