Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 19. 03. 2019        
 Hlavná stránka


Inauguračná prednáška
 

V zmysle § 4, ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov sa
 
dňa 29. marca o 10.00 h
 
v sieni vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
uskutoční verejná inauguračná prednáška
 
doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
na tému
„Kybernetická bezpečnosť vo vzťahu k NNEC“

gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 20. 3. 2019
   Výcvikový deň kadetov 1. ročníka
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vo FOTOGALÉRII
Rokovanie komisie NGŠ OS SR a rektora AOS
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. marca 2019   (8863)