Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 17. 02. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   


Záver DPŠ 2016 - 2018
 
    4. septembra 2018 ukončili v AOS záverečnými skúškami štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) 4 príslušníci rezortu obrany. Vysvedčenia o absolvovaní DPŠ im nasledujúci deň odovzdal prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Spilý, PhD.

    Vzdelávanie v DPŠ zabezpečovalo centrum vzdelávania, katedra spoločenských vied a jazykov, katedra strojárstva. Jeho garantom bol doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Štúdium bolo zamerané na získanie spôsobilostí na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a zameraním na výpočtovú techniku.

    Cieľom DPŠ bolo poskytnúť študentom teoretické vedomosti z pedagogiky, psychológie a didaktiky zameranej na elektrotechnické predmety a tieto uplatňovať v profesii učiteľa, poznať štruktúru uvedených študijných odborov, vedieť spracovávať programy výučby a efektívne komunikovať v pedagogickom procese. Podmienkou pre ukončenie štúdia DPŠ je obhajoba záverečnej práce a úspešné absolvovanie záverečných skúšok z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   mjr. Ing. Zdenko Targoš    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     4. - 15. 2. 2019
    Zimné telovýchovné  sústredenie kadetov  1. ročníka
 
     19. 2. 2019
    Deň otvorených dverí
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 16. februára 2019   (17195)