Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 22. 07. 2018        
 Hlavná stránka


Ďalší absolventi 18. DKAVŠ
 
    Riaditeľ centra vzdelávania AOS plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. pasoval 15. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ ďalších 2 absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (18. DKAVŠ). Zároveň im náčelník oddelenia odborných kurzov pplk. Ing. Milan Švrlo odovzdal osvedčenia o absolvovaní predmetného kurzu vo vojenskej odbornosti: A20 (letectvo) v špecializácii odborník manažmentu veliteľstva a štábu zväzku, útvaru a jednotky vzdušných síl.

    Centrum vzdelávania organizovalo 18. DKAVŠ pre uvedenú voj. odbornosť v termíne od 26. 2. 2018. Kurz pozostával zo všeobecnej vojenskej prípravy, ktorá bola vykonávaná na AOS a odbornej vojenskej prípravy, na zabezpečení ktorej sa okrem AOS veľkou mierou podieľali: stredisko prípravy leteckých odborností Prešov, taktické krídlo Sliač a dopravné krídlo Kuchyňa.

    V úvode slávnostného zhromaždenia riaditeľ centra vzdelávania privítal všetkých zúčastnených, v krátkosti zhodnotil priebeh kurzu, zablahoželal absolventom kurzu k jeho úspešnému ukončeniu a poprial im všetko najlepšie v ich budúcej vojenskej kariére
  
  
    text, foto: Ing. Peter Gerec, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 7. - 1. 8. 2018
   Sústredený poľný výcvik kadetov 1. a 2. ročníka
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. júla 2018   (14147)