Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 14. 12. 2018        
 Hlavná stránka


Obhajoby dizertačných prác


    Dňa 13. 9. 2018 o 10.00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandky:

npor. Ing. Stanislavy GAŽOVOVEJ
v študijnom odbore 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl
v študijnom programe Výzbroj a technika ozbrojených síl
na tému
„Lokalizácia zdrojov elektromagnetickej interferencie meraním v blízkej zóne“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 284 a uložený v študovni.


    Dňa 19. 9. 2018 od 08,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov

mjr. Ing. Maroša TRNKU
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Perspektíva vývoja vnútropolitických vzťahov na Cypre“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 286 a uložený v študovni.

kpt. JUDr. Petra TOMU
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Právne aspekty riešenia krízových situácií nevojenského charakteru s podporou Ozbrojených síl Slovenskej republiky“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 285 a uložený v študovni.

npor. Ing. Juraja KEŠEĽA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Migračné riziká pre bezpečnosť obyvateľov Schengenského priestoru“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 287 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 11. 10. - 14. 10. 2018
   CAX
- "GERLACH-KONVOJ"

Strelecký trenažér
- VS-STING

cvičia kadeti 3. roč. ŠJ
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. decembra 2018   (14237)