Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 19. 12. 2018        
 Hlavná stránka


Obhajoby dizertačných prác


    Dňa 9. 7. 2018 o 10,30 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandky:

Ing. Jany HANDRIKOVEJ
v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy
v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy
na tému
„Príspevok k návrhu manažovacieho systému videodatabázy“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 283 a uložený v študovni.


    Dňa 10. 7. 2018 o 8,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov:

Ing. Františka GUBÁŠA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Možnosti efektívneho nasadenia mobilných vojenských zdravotníckych zariadení OS SR v operáciách MKM“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 280 a uložený v študovni.

Petra PINDJÁKA, MPIA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Možnosti efektívneho pôsobenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky v hybridnom konflikte“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 281 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. decembra 2018   (18342)