Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 19. 03. 2019        
 Hlavná stránka

Obhajoby dizertačných prác


    Dňa 9. 7. 2018 o 10,30 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandky:

Ing. Jany HANDRIKOVEJ
v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy
v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy
na tému
„Príspevok k návrhu manažovacieho systému videodatabázy“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 283 a uložený v študovni.


    Dňa 10. 7. 2018 o 8,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov:

Ing. Františka GUBÁŠA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Možnosti efektívneho nasadenia mobilných vojenských zdravotníckych zariadení OS SR v operáciách MKM“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 280 a uložený v študovni.

Petra PINDJÁKA, MPIA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Možnosti efektívneho pôsobenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky v hybridnom konflikte“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 281 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 20. 3. 2019
   Výcvikový deň kadetov 1. ročníka
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vo FOTOGALÉRII
Rokovanie komisie NGŠ OS SR a rektora AOS
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. marca 2019   (8835)