Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránka


Deň otvorených dverí
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa konal 13. novembra 2018 deň otvorených dverí (DOD). Jeho účelom bolo priblížiť záujemcom o štúdium na akadémii (v akademickom roku 2019/2020) informácie o prijímacom konaní, vysokoškolskom štúdiu a vojenskom živote kadetov, podať informácie o materiálnych, ekonomických, študijných podmienkach.

    Tohoročného DOD sa zúčastnilo do 300 stredoškolákov z celého Slovenska. Organizátori pre nich pripravili prezentačný program, ktorý zahrnul vystúpenia renomovaných učiteľov a garantov k ponúkaným študijným programom Bezpečnosť a obrana štátu (doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.), Elektronické zbraňové systémy (prof. Ing. Ján Kurty, PhD.), Vojenské spojovacie a informačné systémy (doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.) a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prof. Ing. Peter Droppa, PhD.) V informáciách o jednotlivých študijných programoch o. i. odznelo zameranie obsahu štúdia, profilácia odborných predmetov, uplatnenie študentov vo vojenskej i v civilnej sfére.

    Stredoškolská mládež mala možnosť prezrieť si odborné učebne a laboratóriá katedier podľa individuálneho záujmu a položiť otázky k štúdiu učiteľom prítomným na prezentáciách.

    Súčasťou programu DOD bola aj ukážka vojenského programu vo vonkajších priestoroch školy (pasca na vozidlo s cieľom získať dokumenty). Vojenský program je neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského denného štúdia na AOS, keďže jej absolventi získavajú nielen vysokoškolský titul Ing., Mgr. ale aj vojenskú hodnosť poručík.

    Záujemcovia o štúdium na AOS pošlú prihlášky na štúdium do 28. februára 2019.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47626)