Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 20. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Deň otvorených dverí
 
    Už druhýkrát v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 pripravila Akadémia ozbrojených síl Deň otvorených dverí (DOD) pre stredoškolskú mládež, ktorá má záujem získať vysokoškolské vzdelanie na tejto vysokej vojenskej škole a vstúpiť do radov profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.

    14. februára 2018 sa 330 záujemcov z celej SR v aule školy zoznámilo s podmienkami prijatia na denné vysokoškolské štúdium, s prijímacím konaním a akreditovanými študijnými programami. Prihlášku na štúdium v akademickom roku 2018/2019 je možné poslať už len do 28. 2. 2018. Škola ponúka štúdium v programoch: Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Bezpečnosť a obrana štátu, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Garanti alebo ich zástupcovia predstavili prítomným v aule uvedené programy z hľadiska študijného obsahu, zamerania predmetov, profilu absolventa, uplatnenia v OS a v civilnom sektore. Ponuka bola opäť rozšírená o možnosti štúdia na Leteckej fakulte TU Košice a Lekárskej univerzite Hradec Králové, na ktoré AOS vysiela študentov podľa stanovených počtov.

    Po informačnom bloku v aule sa účastníci DOD presunuli podľa záujmu na jednotlivé katedry, kde si prezreli ich odborné učebne, laboratóriá a diskutovali s učiteľmi o otázkach štúdia.

    Záujemcovia o štúdium na AOS boli informovaní aj o vojenskom programe, jeho nezastupiteľnom mieste v živote študenta vojenského smeru.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2019   (16257)