Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 21. 09. 2018        
 Hlavná stránka


Veliteľské cvičenie CAX práporu ISTAR
 
    Veliteľské cvičenie práporu ISTAR s podporou simulačných technológií (CAX) sa v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši konalo v dňoch 25. - 29. júna 2018. Cvičenia sa zúčastnilo 33 príslušníkov z prieskumnej roty práporu ISTAR z Prešova a jeho témou bolo „Vykonávanie prieskumu čatou“. Obsiahlo úlohy, a to vykonať topografickú orientáciu a taktickú situáciu v priestore operácie, rozohrať situácie podľa činnosti cvičiacich, reagovať na bojovú situáciu, vydať rozkazy a prinútiť cvičiacich plniť úlohy rozhodne a pod tlakom času.

    Cvičenie sa uskutočnilo v 3 fázach: prvej – presun cvičiacich na čiaru začatia prieskumu, druhej – vykonávanie prieskumu v hĺbke obrany, tretej – reorganizácia a konsolidácia s prípravou na plnenie ďalších úloh.

    Ciele cvičenia boli - preveriť veliteľov vo velení podriadeným jednotkám v rozhodovaní v priebehu boja za zložitých situácií, - zjednotiť veliteľov v podávaní hlásení a vo vedení pracovnej mapy, - naučiť veliteľov používať teoretické a operačno-taktické poznatky na praktických príkladoch činnosti veliteľa prieskumnej čaty pri vedení prieskumu v hĺbke obrany počas obrany mechanizovanej brigády. Na záver cvičenia bol vykonaný rozbor, kde riadiaci cvičenia kpt. Ing. Jozef Mišenda uviedol, že cvičenie splnilo stanovené ciele.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 10. 9. - 21. 9. 2018
   Medzinárodný kurz BASIC ATC PROCEDURE COURSE
   - 17. 9. - 28. 9. 2018
   Veliteľsko - štábne cvičenie CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018"
   - 20. 9. - 21. 9. 2018
   Strelecký trenažér SC:
21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (panelová plocha)
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov na Lešti
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. septembra 2018   (49469)