Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 23. 06. 2018        
 Hlavná stránka


73. výročie víťazstva nad fašizmom
 
    Príslušníci Akadémie ozbrojených síl si slávnostným zhromaždením 4. mája 2018 v aule školy pripomenuli jeden z najvýznamnejších okamihov svetovej histórie 20. storočia – 73. výročie víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny v Európe.

    V rozkaze prezidenta SR č. 4 zo 17. apríla 2018 odznelo: Pred 73 rokmi bol na európskom kontinente zavŕšený najrozsiahlejší, najničivejší a najkrvavejší vojnový konflikt trvajúci takmer 6 rokov, ktorý priniesol utrpenie, biedu a hlad civilnému obyvateľstvu. Ozbrojený zápas na frontoch druhej svetovej vojny bol rozhodujúcim stretnutím dvoch ideových blokov. Proti expanzívnemu fašistickému bloku, bojujúcemu v mene rasových a mocenských teórií, sa odhodlane postavili protifašistické a demokratické sily sveta na čele so Sovietskym zväzom, Spojenými štátmi americkými a Veľkou Britániou. V tomto boji nestál bokom ani slovenský národ, ktorý spolu s národnostnými menšinami a etnickými skupinami, žijúcimi na území Slovenska, statočne, odvážne a obetavo bojoval proti nacistickej hrozbe na dôležitých bojiskách 2. svetovej vojny v československých jednotkách v zahraničí, v jednotkách víťazných veľmocí, v 1. československej armáde na Slovensku, v partizánskych jednotkách a v zahraničnom protifašistickom hnutí odporu.

    Rozvíjanie odkazu Dňa víťazstva nad fašizmom a uctenie si padlých v druhej svetovej vojne v tento deň – 4. mája uskutočnil aj Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši položením vencov k pomníku padlým príslušníkom Červenej armády na námestí Osloboditeľov a príslušníkom 1. československého armádneho zboru na vojnovom cintoríne na Háji. Hold padlým vzdali spoločenské organizácie, zástupcovia škôl, firiem a občania mesta. Vence k pomníkom padlým položil v mene AOS rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. , spomienkových aktov sa zúčastnili kadeti a zamestnanci školy.
  
                
  
                
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    
   - 25. 6. - 29. 6. 2018
   CAX "pr ISTAR" v simulačnom centre cvičí pr ISTAR Prešov
 
     3. 7. 2018
   Slávnostné promócie absolventov AOS - II. stupeň
 
     4. 7. 2018
   Slávnostné vyradenie a promócie absolventov AOS - I. stupeň
 
     2. - 10. 7. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
 Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. júna 2018   (120344)